مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 2 از 5
احیا سنت ها بارویکرد نو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

سیر در سیاره ها بررسی گوشه ها
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

ارشد تهماسبی، در کتاب سیر در سیاره‌ها، به معرفی پیشینۀ موسیقی از قبل از اسلام تا به امروز می‌پردازد، معنا و مفاهیم موسیقیایی را تعریف می‌کند و یکی از عناصر مهم موسیقی یعنی مقام را به صورت کاملا تخصصی معرفی کرده و بسترهای صوتی را بررسی می‌کند.

موسیقی ایرانی شناسی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

None

نگاهی کوتاه به تاریخ موسیقی ایران و جهان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

None

بررسی ساختار تصنیف های عارف قزوینی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

ریتم سوخته
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقایی بیاندیشیم
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی و فرهنگ عاشیق توشمال و گودار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

کنسرت برای کودکان و نوجوانان
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

تاریخ موسیقی ایران و تاثیر ظهور اسلام بر آن
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

None

جویبار جوشنده شرح و تحلیل آثار و احوال مرتضی نی داود
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

اخبار و اسناد کلنل علینقی وزیری
220000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

فصلنامه ی موسیقی ماهور شماره 81
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

None

ارمغان طرب نغمه نگاری های موسیقی ایران از صفویان تا مشروطه
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی ایرانی و هویت
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موتسارت تصویر یک نابغه
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

انسان چگونه موسیقایی است
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

رساله در فن موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

None

تاریخ موسیقی ایران از دستان تا دستگاه
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

None

کتاب گوشه (فرهنگ نواهای ایران)
750000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی جهان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

هشت گفتار درباره موسیقی 3
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

هشت گفتار درباره موسیقی 2
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی