مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
خود آموزگیتار فلامنکو جلد 1
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

مجموعۀ دو جلدی خودآموز گیتار فلامنکو توسط فرزاد امیرانی تالیف شده است. این مجموعه که برای مبتدیان سبک فلامنکو مناسب است، با ارائۀ تمرینات مختلف، نوآموزان را با مدها، تکنیک‌‌ها و همچین با شیوۀ نواختن گیتار فلامنکو آشنا می‌کند.

کتاب جامع موسیقی فلامنکو
270000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

خود آموز گیتار فلامنکو جلد 2
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

مجموعۀ دو جلدی خودآموز گیتار فلامنکو توسط فرزاد امیرانی تالیف شده است. این مجموعه که برای مبتدیان سبک فلامنکو مناسب است، با ارائۀ تمرینات مختلف، نوآموزان را با مدها، تکنیک‌‌ها و همچین با شیوۀ نواختن گیتار فلامنکو آشنا می‌کند.

42 قطعه ی سطح بندی شده ی تکنوازی گیتار فلامنکو
160000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

روش آموزش گیتار خوان مارتین (هنر گیتار فلامنکو)
190000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

راهی به سوی نوازندگی حرفه ای همراه با محسن قلندری
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

آموزش گیتار اسپنیش جلد دوم
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

افسانه فلامنکو
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

جهان فلامنکو
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

برگزیده آثار جسی کوک
68000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

سوار بر اسب خیال (7قطعه از گیتار فلامنکو)
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

دستگاه های فلامنکو
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

تکنوازی گیتار فلامنکو 21 قطعهدسطح بندی شدهگیتار فلامنکو
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

مقدمات فراگیری گیتار فلامنکو
22000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

نوستالوژیک فلامینکو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

تئوری بنیادی موسیقی فلامنکو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

درس ها و تکنیک های اولیه گیتارنوازی به شیوه فلامنکو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

موسیقی به سبک اسپانیایی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

None

پنج قطعه برای گیتار فلامنکو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

None

گیتار با شکوه پاکو دلوسیا
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

آموزش گیتار پاپ تا فلامنکو 2
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

None

جیپسی گیتار (دوره ی کامل روبا)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

None

قطعاتی برای تکنوازی دانشجویان دستگاه های فلامنکو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

None