مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
خود آموزگیتار فلامنکو جلد 1
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

مجموعۀ دو جلدی خودآموز گیتار فلامنکو توسط فرزاد امیرانی تالیف شده است. این مجموعه که برای مبتدیان سبک فلامنکو مناسب است، با ارائۀ تمرینات مختلف، نوآموزان را با مدها، تکنیک‌‌ها و همچین با شیوۀ نواختن گیتار فلامنکو آشنا می‌کند.

خود آموز گیتار فلامنکو جلد 2
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

مجموعۀ دو جلدی خودآموز گیتار فلامنکو توسط فرزاد امیرانی تالیف شده است. این مجموعه که برای مبتدیان سبک فلامنکو مناسب است، با ارائۀ تمرینات مختلف، نوآموزان را با مدها، تکنیک‌‌ها و همچین با شیوۀ نواختن گیتار فلامنکو آشنا می‌کند.

کتاب جامع موسیقی فلامنکو
470000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

راهی به سوی نوازندگی حرفه ای همراه با محسن قلندری
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

آموزش گیتار اسپنیش جلد دوم
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

روش آموزش گیتار خوان مارتین (هنر گیتار فلامنکو)
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

افسانه فلامنکو
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

جهان فلامنکو
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

راهی به سوی گیتار فلامنکو
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

42 قطعه ی سطح بندی شده ی تکنوازی گیتار فلامنکو
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

آموزش قدم به قدم گیتار فلامنکوی مدرن
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

سوار بر اسب خیال (7قطعه از گیتار فلامنکو)
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

دستگاه های فلامنکو
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

مقدمات فراگیری گیتار فلامنکو
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

گیتار با شکوه پاکو دلوسیا
68000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

تکنوازی گیتار فلامنکو 21 قطعهدسطح بندی شدهگیتار فلامنکو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

نوستالوژیک فلامینکو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

برگزیده آثار جسی کوک
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

تئوری بنیادی موسیقی فلامنکو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

درس ها و تکنیک های اولیه گیتارنوازی به شیوه فلامنکو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

موسیقی به سبک اسپانیایی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

None

پنج قطعه برای گیتار فلامنکو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه گیتار فلامنکو

None