مرکز موسیقی بتهوون
زیر و بم عود
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

پنجاه قطعه برای عود
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

None

شیوه بربط نوازی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

None

دستور بربط جلد اول
38000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

None

20قطعه برای عود
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

None

مبانی عودنوازی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

بربت (از مبانی تا ردیف)1
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

None

مهارت عود(بربت)نوازی 1
42000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

None

ده قطعه برای بربط
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

None

داستان بربت
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

22 قطعه برای عود
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

None

شیوه نوازندگی عود 1
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

None

42 قطعه برای عود منصور نریمان
51000 تومان 60000 تومان 15٪ تخفیف

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط