مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
مهارت عود(بربت)نوازی جلد چهارم
46000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

مهارت عود( بربت) نوازی – جلد سوم
46000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

None

مبانی عودنوازی
700000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

مهارت عود(بربت)نوازی 1
118000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

پنجاه قطعه برای عود
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

در سرای تنهایی
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

مشق عود اتود های کاربردی برای عود
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

مهارت عود ( بربت ) نوازی - جلد دوم
145000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

کتاب بربط(عود) کتاب اول ، دوره ابتدایی ، میزان های ساده
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

از سنگ تا الماس
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

آموزش عود بربط جلد اول مقدماتی
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

کهن رود شیوه بربط نوازی کتاب اول
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

زمزمه 22 قطعه برای عود از محمد رضا ابراهیمی
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

عود از مبانی تا ردیف
320000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

در کتاب عود از مبانی تا ردیف، مطالب آموزشی ضروری به صورت طبقه‌بندی شده ارائه می‌شود. همچنین، دروس نظری و تئوری موسیقی در کنار تمرین‌ها برای نوآموزان آورده شده است.

ردیف موسیقی ایرانی برای عود
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

ردیف های میرزا عبدالله برای عود و بربت
260000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

بر اساس اجرای تار نورعلی برومند دستگاه شور و متعلقات

آموزش بربت عود ایرانی
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

دوره ی دوم آموزش عود
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

شیوه بربط نوازی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

دستور بربط جلد اول
38000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

20قطعه برای عود
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

مثنوی صبا
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

زیر و بم عود
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط