مرکز موسیقی بتهوون
loader
پنجاه قطعه برای عود
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

شیوه بربط نوازی
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

مبانی عودنوازی
350000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

دوره ی دوم آموزش عود
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

مثنوی صبا
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

دستور بربط جلد اول
38000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

None

عود از مبانی تا ردیف
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

در کتاب عود از مبانی تا ردیف، مطالب آموزشی ضروری به صورت طبقه‌بندی شده ارائه می‌شود. همچنین، دروس نظری و تئوری موسیقی در کنار تمرین‌ها برای نوآموزان آورده شده است.

زیر و بم عود
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

20قطعه برای عود
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

بربت (از مبانی تا ردیف)1
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

None

ده قطعه برای بربط
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

None

داستان بربت
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

22 قطعه برای عود
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

شیوه نوازندگی عود 1
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه عود و بربط

None