مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 3
ساچمه سنتور
500 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سنتور

نمد مضراب دو جفتی
4000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سنتور

مضراب پلاستیکی سنتور
50000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سنتور

سیم تاب قنبری مهر
55000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سنتور

مضراب اوستا دو مهر
120000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سنتور

مضراب اوستا سه مهر
150000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سنتور

مضراب سنتور ویژه باربد
145000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سنتور

جعبه مضراب دهقانی طرح چوب
120000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سنتور

مضراب سنتور دو مهر باربد
95000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سنتور

مضراب اوستا یک مهر
75000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سنتور