مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
مینی چوبک فروزنده
40000 تومان

گروه ساز - زیر گروه پک پرکاشن

مثلث 6 اینچ
110000 تومان

گروه ساز - زیر گروه پک پرکاشن

مثلث 7 اینچ
110000 تومان

گروه ساز - زیر گروه پک پرکاشن

مثلث 9 اینچ
110000 تومان

گروه ساز - زیر گروه پک پرکاشن

پگی تالی
290000 تومان

گروه ساز - زیر گروه پک پرکاشن

دایره نغمه طلقی
480000 تومان

گروه ساز - زیر گروه پک پرکاشن

شیکر دوده چوبی
330000 تومان

گروه ساز - زیر گروه پک پرکاشن

صدای افکت بلبل
220000 تومان

گروه ساز - زیر گروه پک پرکاشن

تنبورین چوبی 16T
250000 تومان

گروه ساز - زیر گروه پک پرکاشن

پد تمرینی درامز
650000 تومان

گروه ساز - زیر گروه پک پرکاشن

آسالاتو
380000 تومان

گروه ساز - زیر گروه پک پرکاشن

مچ بند آفریقایی
240000 تومان

گروه ساز - زیر گروه پک پرکاشن

کوزه، UDU Doyek-UT1
1950000 تومان

گروه ساز - زیر گروه پک پرکاشن

کوزه UDU - Doyek-uds1
1100000 تومان

گروه ساز - زیر گروه پک پرکاشن