مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
مضراب کشی سه تار
22000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

هارد کیس سه تار شمس
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

گوشی سه تار معمولی هلالی
15000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

پایه سه تار MDF
140000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

مضراب انگشتی آلیس سایز 15
25000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

پرده سه تار مشهود50-55
110000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

خرک سه تار شمشاد
7000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

سیم سه تار باربد
25000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

مضراب سه تار دوسیم چرمی
30000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

پرده سه تار مشهود 45-50
110000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

مضراب شاخ چرمی سه تار
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

مضراب شاخ مخمل سه تار
35000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

سیم گیر سه تار
15000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

سیم سه تارDORRAB
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

خرک سه تار معمولی
8000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

گوشی سه تار ویژه بیتار
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

مضراب سه تار فلزی
6000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

مضراب انگشتی آلیس
18000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار