مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
کمانچه نوازی نوین(دفتر اول و دوم)
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

کتاب کمانچه نوازی نوین، به آموزش نواختن کمانچه به شیوه‌ای جدید می‌پردازد. تمرین‌ها و قطعات این کتاب که توسط سینا علم، نویسندۀ این کتاب طراحی شده است، هنرجو را قادر می‌سازد تا تکنیک‌های نوازندگی کمانچه را در قالب دستگاه‌های موسیقی ایرانی بیاموزد و از آن‌ها در بداهه نوازی و دونوازی استفاده نماید.