مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
شیوه کمانچه نوازی جلد اول
73000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

بر تارک سپیده سی قطعه برای کمانچه
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

ارغوان روش نوین آموزش کمانچه نوازی دوره مقدماتی
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

کمانچه نوازی نوین(دفتر اول و دوم)
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

کتاب کمانچه نوازی نوین، به آموزش نواختن کمانچه به شیوه‌ای جدید می‌پردازد. تمرین‌ها و قطعات این کتاب که توسط سینا علم، نویسندۀ این کتاب طراحی شده است، هنرجو را قادر می‌سازد تا تکنیک‌های نوازندگی کمانچه را در قالب دستگاه‌های موسیقی ایرانی بیاموزد و از آن‌ها در بداهه نوازی و دونوازی استفاده نماید.

ارغوان روش نوین آموزش کمانچه نوازی دوره پیشرفته
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

None

شیوه کمانچه نوازی 1و2
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

بیست قطعه برای کمانچه
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

هجده قطعه پیش در آمد برای کمانچه سل کوک
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

چهل اتود برای کمانچه
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

اتودهای ایرانی برای کمانچه
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

دربند مجموعه ای از قطعات مشهور موسیقی لرستان
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

خنیاگر غمگین آثاری از ارشد تهماسبی
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

شیوه کمانچه نوازی جلد دوم
39000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

شصت و چهار اتود برای کمانچه
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

نواخته های استاد اصغر بهاری
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

شوق دیدار بیست قطعه برای کمانچه
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

هفتاد نغمه در برابر باد
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

ضربی های استاد یوسف فروتن
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

هِنا ( 14 قطعه برای کمانچه )
8000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه