مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
شیوه کمانچه نوازی جلد اول
105000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

شوق دیدار بیست قطعه برای کمانچه
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

بر تارک سپیده سی قطعه برای کمانچه
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

هجده قطعه پیش در آمد برای کمانچه سل کوک
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

موسیقی سنتی ایران (ردیف میرزا عبدالله)
490000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

None

ساده و آشنا برای کمانچه
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

پیش در آمدهایی برای کمانچه
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

بیست دو نوازی برای سازهای زهی ایرانی
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

ارغوان روش نوین آموزش کمانچه نوازی دوره پیشرفته
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

None

آموزش نوازندگی کمانچه کتاب اول
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

شیوه کمانچه نوازی 1و2
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

چهل اتود برای کمانچه
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

نواخته های محمود تبریزی
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

ارغوان روش نوین آموزش کمانچه نوازی دوره مقدماتی
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

چوپی و چمر سور و سوگ در موسیقی لرستان و ایلام
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

None

کمانچه نوازی نوین(دفتر اول و دوم)
350000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

کتاب کمانچه نوازی نوین، به آموزش نواختن کمانچه به شیوه‌ای جدید می‌پردازد. تمرین‌ها و قطعات این کتاب که توسط سینا علم، نویسندۀ این کتاب طراحی شده است، هنرجو را قادر می‌سازد تا تکنیک‌های نوازندگی کمانچه را در قالب دستگاه‌های موسیقی ایرانی بیاموزد و از آن‌ها در بداهه نوازی و دونوازی استفاده نماید.

ضربی های استاد یوسف فروتن
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

دستور کمانچه ( کتاب اول ) به همراه یک سی دی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

نواخته های استاد اصغر بهاری
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

قطعاتی برای کمانچه
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه