مرکز موسیقی بتهوون
loader
هدف این آموزش رسیدن به تک نوازی و بداهه نوازی است با محوریت ردیف میرزاعبدالله تصنیف های موسیقی دستگاهی و ترانه های نواحی ایران خصوصا لرستان و بختیاری.
نویسندهعلی اکبر شکارچی
ناشردرویش خان
قطعرحلی
تعداد صفحه126
شابم0-6-9014612-0-979
در حال بروزرسانی