مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 5
آهنگ های جاودانه برای ویولن جلد اول
98000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن ایرانی

امروزه نواختن ملودی‌های آشنا، مورد استقبال بسیاری از هنرجویان و اساتید آن‌ها قرار گرفته است. زیرا باعث افزایش اعتماد به نفس هنرجو، انگیزه و درک بهتر او از آهنگ می‌شود. مجموعه کتاب‌های آهنگ‌های جاودانه برای ویولن، به همین منظور برای نوازندگان ویولن، تنظیم و گردآوری شده‌اند.

آهنگ های جاودانه برای ویولن جلد دوم
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن ایرانی

امروزه نواختن ملودی‌های آشنا، مورد استقبال بسیاری از هنرجویان و اساتید آن‌ها قرار گرفته است. زیرا باعث افزایش اعتماد به نفس هنرجو، انگیزه و درک بهتر او از آهنگ می‌شود. مجموعه کتاب‌های آهنگ‌های جاودانه برای ویولن، به همین منظور برای نوازندگان ویولن، تنظیم و گردآوری شده‌اند.

نوای مهر1چپ کوک
44000 تومان 55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن ایرانی

یکصدوسی آهنگ محلی
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن ایرانی

سارنگ 2
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن ایرانی

دستور آموزش ویولن قشقایی جلد اول
59000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن ایرانی

کتاب دستور آموزش ویولن قشقایی در چندین جلد از مقدماتی تا پیشرفته، توسط مسلم روشن راد، تدوین شده است. در این کتاب با تئوری موسیقی، اتودها، تمرین‌ها، آهنگ‌ها و متن آن‌ها به زبان ترکی و در کوک‌های مختلف آشنا می‌شویم.

بازی با ویلن
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن ایرانی

آموزش ویولن ایرانی 2
88000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن ایرانی

ساز تنها 1
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن ایرانی