مرکز موسیقی بتهوون
loader
این کتاب ارزشمند سالیان درازی است که پایه وارکان آموزش ویلن رادر ایران تداوم بخشیده است .
نویسندهحسن خدایی نیا
مترجم.
ناشرنای نی
قطعرحلی
تعداد صفحه56
تاریخ انتشار1391
شابم9-25-802609-0-979
تیراژ1500
در حال بروزرسانی