مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 3
هارمونی دوبفسکی
562500 تومان 625000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

در کتاب هارمونی، نکات اساسی تئوری، مثال ها، نمونه هایی برای آنالیز هارمونیک و انواع تمرینات گنجانده شده است. این مهم، باعث ایجاد تسلط بر قواعد اساسی هارمونیک که بیانگر روند عمومی شکل گیری و تحول مبانی مد – هارمونیک است، می شود و کار را برای دانشجویان آسان می نماید.

اصول آهنگسازی
190000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

آرنولد شونبرگ در کتاب اصول آهنگسازی، به آموزش اصولی آهنگسازی مقدماتی و هدایت ذهن هنرجویان به سمت موسیقی سازمان یافته می‌پردازد. این کتاب از سه فصل با عناوین ساختمان تم‌ها، فرم‌های کوچک و فرم‌های بلند تشکیل شده است.

کنترپوان به زبان ساده
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

کتاب کنترپوان به زبان ساده، با ارائۀ مطالب مفیدی دربارۀ کنترپوان و انواع آن، اطلاعات خواننده و آهنگ‌ساز را بالا می‌برد و به آن‌ها می‌آموزد که با استفاده از آن، اهنگ‌های خاص و جذابی خلق کنند. مصطفی کمال‌پورتراب، مترجم این کتاب جذاب می‌باشد.

تمرین های هارمونی با پیانو
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

هارمونی (آهنگسازی به شیوه کلاسیک)
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

None

هارمُونی والتر پیستُون
600000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

والتر پیستون، در کتاب هارمُونی خود، به آموزش صحیح هارمونی به روش سیستم درجه‌ای می‌پردازد. او، در دو بخش مفصل، انواع هارمونی، پیشینۀ تاریخی آن و ساختار آکردها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

کنترپوان تنال کنت کنان (به همراه دفترتمرین)
350000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

تئوری و هارمونی بنیادین جز با تجدید نظر و ویرایش جدید
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

تنظیم موسیقی در دنیای واقعی
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

None

هارمونی گیتار جز برای نوازندگان کلاسیک
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

دوره ی فشرده هارمونی سنتی جلد اول
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

کنترپوان تنال
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

None

آموزش پلی فونی
270000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

هارمونی موسیقی ایرانی
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

None

دوره هارمونی کلاسیک با تمرکز بر تمرینات کاربردی کتاب اول
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

هارمونی برای نو آموزان راهنمای عملی برای هنرجویان
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

آموزش پلی فونی
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

کنترپوان مدال آهنگسازی به شیوه پالسترینا
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

None

درآمدی بر آموزش کاربردی هارمونی
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

مطالعه و آنالیز فوگ و انوانسیون
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

هارمونی موسیقی ایرانی
370000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

فرهاد فخرالدینی، در کتاب هارمونی موسیقی ایرانی، به تطابق و هارمونیزه کردن بین آکوردها و دستگاه‌ها، مقام‌ها، گوشه‌ها، تصنیف‌ها و درآمدها به شیوۀ هارمونی موسیقی کلاسیک می‌پردازد.

تاریخ تحول هارمونی
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

None

هارمونی قرن بیستم
165000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

هارمونی پیشنهادی برای موسیقی ایرانی دستگاه ماهور
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان