مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 3
هارمونی دوبفسکی
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

در کتاب هارمونی، نکات اساسی تئوری، مثال ها، نمونه هایی برای آنالیز هارمونیک و انواع تمرینات گنجانده شده است. این مهم، باعث ایجاد تسلط بر قواعد اساسی هارمونیک که بیانگر روند عمومی شکل گیری و تحول مبانی مد – هارمونیک است، می شود و کار را برای دانشجویان آسان می نماید.

اصول آهنگسازی
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

تئوری و هارمونی بنیادین جز
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

مطالعه و آنالیز فوگ و انوانسیون
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

تئوری هارمونی و فرم موزیک در جز
175000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

هنر فوگ جوزف کرمن
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

دفتر تمرین کنتر پوان
56000 تومان 70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

کارکرد هارمونی در قرن بیستم
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

آموزش کنترپوان گرادوس
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

None

دفتر تمرین هارمونی
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

آموزش پلی فونی
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

هارمونی بلوز راک جز
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

هارمونی جز در بداهه نوازی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

هارمونی (آهنگسازی به شیوه کلاسیک)
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

None

آموزش پلی فونی
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

تمرین های هارمونی با پیانو
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

هارمونی کاربردی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

پیرایش موسیقی باروک
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

کنترپوان تنال
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

None