مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 3
اصول آهنگسازی
190000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

آرنولد شونبرگ در کتاب اصول آهنگسازی، به آموزش اصولی آهنگسازی مقدماتی و هدایت ذهن هنرجویان به سمت موسیقی سازمان یافته می‌پردازد. این کتاب از سه فصل با عناوین ساختمان تم‌ها، فرم‌های کوچک و فرم‌های بلند تشکیل شده است.

هارمُونی والتر پیستُون
500000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

والتر پیستون، در کتاب هارمُونی خود، به آموزش صحیح هارمونی به روش سیستم درجه‌ای می‌پردازد. او، در دو بخش مفصل، انواع هارمونی، پیشینۀ تاریخی آن و ساختار آکردها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

کنترپوان مدال(بر اساس شیوه موسیقی قرن شانزده )
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

دیوید بویدن در کتاب کنترپوان مُدال، ملودی و کنترپوان دو بخشی و سه بخشی را مورد بحث قرار می‌دهد و بر اساس شیوۀ موسیقی قرن شانزده، قواعد چند صدایی کردن را بیان می‌کند.

کنترپوان به زبان ساده
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

کتاب کنترپوان به زبان ساده، با ارائۀ مطالب مفیدی دربارۀ کنترپوان و انواع آن، اطلاعات خواننده و آهنگ‌ساز را بالا می‌برد و به آن‌ها می‌آموزد که با استفاده از آن، اهنگ‌های خاص و جذابی خلق کنند. مصطفی کمال‌پورتراب، مترجم این کتاب جذاب می‌باشد.

هارمونی قرن بیستم
165000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

تئوری و هارمونی بنیادین جز با تجدید نظر و ویرایش جدید
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

تاریخ تحول هارمونی
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

None

دوره هارمونی کلاسیک با تمرکز بر تمرینات کاربردی کتاب اول
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

دوره ی فشرده هارمونی سنتی جلد اول
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

هارمونی پیشنهادی برای موسیقی ایرانی دستگاه ماهور
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

تنظیم موسیقی در دنیای واقعی
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

None

کنترپوان مدال آهنگسازی به شیوه پالسترینا
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

None

تئوری هارمونی و فرم موزیک در جز
175000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

کنترپوان تنال
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

None

کنترپوان
300000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

مطالعه و آنالیز فوگ و انوانسیون
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

هارمونی جز در بداهه نوازی
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

حل المسائل باس ها وآوازهای داده شده
11000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

None

تمرین های هارمونی با پیانو
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

هارمونی کاربردی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

هارمونی برای نو آموزان راهنمای عملی برای هنرجویان
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

دفتر تمرین کنتر پوان
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

آموزش کنترپوان گرادوس
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

None

کنترپوان تنال کنت کنان (به همراه دفترتمرین)
300000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان