مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 3
هارمونی دوبفسکی
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

در کتاب هارمونی، نکات اساسی تئوری، مثال ها، نمونه هایی برای آنالیز هارمونیک و انواع تمرینات گنجانده شده است. این مهم، باعث ایجاد تسلط بر قواعد اساسی هارمونیک که بیانگر روند عمومی شکل گیری و تحول مبانی مد – هارمونیک است، می شود و کار را برای دانشجویان آسان می نماید.

کنترپوان به زبان ساده
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

کتاب کنترپوان به زبان ساده، با ارائۀ مطالب مفیدی دربارۀ کنترپوان و انواع آن، اطلاعات خواننده و آهنگ‌ساز را بالا می‌برد و به آن‌ها می‌آموزد که با استفاده از آن، اهنگ‌های خاص و جذابی خلق کنند. مصطفی کمال‌پورتراب، مترجم این کتاب جذاب می‌باشد.

هارمونی موسیقی ایرانی
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

None

تئوری هارمونی و فرم موزیک در جز
175000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

هارمونی موسیقی ایرانی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

مطالعه و آنالیز فوگ و انوانسیون
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

حل المسائل باس ها وآوازهای داده شده
11000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

None

تاریخ تحول هارمونی
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

None

دفتر تمرین کنتر پوان
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

تنظیم موسیقی در دنیای واقعی
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

None

آموزش کنترپوان گرادوس
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

None

هارمونی مدرن
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

هارمونی کلاسیک
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

None

هارمونی (آهنگسازی به شیوه کلاسیک)
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

None

هارمونی کاربردی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

کنترپوان
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

پیرایش موسیقی باروک
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان

دفتر تمرین هارمونی
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه هارمونی و کنترپوان