مرکز موسیقی بتهوون
loader
آوای پن فلوت جلد دوم
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پن فلوت

آموزش 40 قطعه زیبا به همراه نت و فایل صوتی، آموزش کلیه تکنیک های ساز پن فلوت و جای صحیح استفاده از تکنیک ها

آوای پن فلوت جلد اول
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پن فلوت

None

آموزش پن فلوت گام اول
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پن فلوت

آموزش پن فلوت جلد اول دوره مقدماتی
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پن فلوت