مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 3
شناخت سازهای ارکستر سمفونیک جلد دوم فنی حرفه ای
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

شناخت سازهای ارکستر سمفونیک جلد اول
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

ساز شناسی ایرانی
160000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

ارکستراسیون به زبان ساده – جلد اول – گروه سازهای زهی
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

ارکستر به زبان ساده گروه سازهای بادی چوبی جلد دوم
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

تکنیک ارکستراسیون کنت ویلر کنان
500000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

تکنیک ارکستراسیون کنت کنان میتواند مکملی برای کتاب "اصول ارکستراسیون" ریمسکی کرساکف باشد. چرا که به روز تر و خلاقانه تر است و با ارائه ی تمرینات پایانی هر فصل و معرفی آهنگسازان و پارتیتورهای پیشنهادی، دانشجویان موسیقی میتوانند به صورت خودآموز نیز از این کتاب بهره ببرند.

قطعه-تمرین هایی برای ارکستراسیون (برای ارکستر سمفونیک بزرگ)
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

ارکستراسیون متیوز
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

سازشناسی کاربردی سازهای ایرانی
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

از رود خشک تا بانگ تر شناخت سازهای ایرانی
27000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سازشناسی ایرانی جلد دوم ویژه کارشناسی ارشد موسیقی
186500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

روش ساخت کمانچه
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

فیزیک کارگاهی جلد دوم روش ویگدورچیک
300000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

فیزیک کارگاهی جلد اول مسائل اساسی در ساز شناسی
350000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

فیزیک کارگاهی جلد سوم کتاب اول روش کلادنی به همراه فیلم کارگاهی
420000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

راز ساز در ساخت تار
750000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

کتاب تمرین تکنیک ارکستراسیون
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

دایره المعارف سازهای ایران جلد دوم
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

دایره المعارف سازهای ایران جلد اول
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

آموزش ارکستراسیون ادلر
1700000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

ساز شناسی سمفونیک 1 ( ویژه آزمون کارشناسی ارشد موسیقی)
92500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

ساز شناسی
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

فیزیک سازها جلد اول و دوم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سازهای موسیقی در نگاره های ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون