مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 3
شناخت سازهای ارکستر سمفونیک جلد اول
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

ساز شناسی ایرانی
160000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

دایره المعارف سازهای ایران جلد دوم
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

دایره المعارف سازهای ایران جلد اول
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

راز ساز در ساخت تار
750000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

سازشناسی کاربردی سازهای ایرانی
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

تکنیک ارکستراسیون کنت ویلر کنان
500000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

تکنیک ارکستراسیون کنت کنان میتواند مکملی برای کتاب "اصول ارکستراسیون" ریمسکی کرساکف باشد. چرا که به روز تر و خلاقانه تر است و با ارائه ی تمرینات پایانی هر فصل و معرفی آهنگسازان و پارتیتورهای پیشنهادی، دانشجویان موسیقی میتوانند به صورت خودآموز نیز از این کتاب بهره ببرند.

سیستم های کوک موسیقایی
56000 تومان 80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

روش ساخت کمانچه
12000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

آموزش ارکستراسیون ادلر
1000000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

ارکستراسیون متیوز
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

دوره آموزش ارکستراسیون
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

ساز شناسی
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

سازهای کوبه ای از(الف)تا(ی)
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

فیزیک سازها جلد اول و دوم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سازهای موسیقی در نگاره های ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون