مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
ساز شناسی موسیقی ایران
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

رساله ارکستراسیون(4جلدی)
900000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

آموزش ارکستراسیون ادلر
600000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

راز ساز در ساخت تار
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

ارکستراسیون متیوز
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

سازشناسی ایرانی فنی حرفه ای
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

شناخت سازهای ارکستر سمفونیک جلد اول
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سازشناسی کاربردی سازهای ایرانی
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سازهای ایران را بشناسیم تنبک
8000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

سازهای ایران را بشناسیم سه تار
8000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

سازهای ایران را بشناسیم تار
8000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

سازهای ایران را بشناسیم رباب
8000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

تکنیک ارکستراسیون کنت ویلر کنان
300000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

تکنیک ارکستراسیون کنت کنان میتواند مکملی برای کتاب "اصول ارکستراسیون" ریمسکی کرساکف باشد. چرا که به روز تر و خلاقانه تر است و با ارائه ی تمرینات پایانی هر فصل و معرفی آهنگسازان و پارتیتورهای پیشنهادی، دانشجویان موسیقی میتوانند به صورت خودآموز نیز از این کتاب بهره ببرند.

دایره المعارف سازهای جهان
62500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

سازشناسی ایرانی جلد دوم ویژه کارشناسی ارشد موسیقی
72250 تومان 85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

سازشناسی آشنایی علمی با انواع سازها و طبقه بندی آن ها
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

در این کتاب، نویسنده پیدایش ساز را از ابتدا، یعنی وجود ابتدایی ترین سازها، بررسی می کند؛ تا آنجا که فهرستی از سازهای جهان به خواننده ارائه می دهد. بیش از یکصد و شصت ساز جهانی را به صورت تصویری مقایسه و بررسی می‌کند و در زمینه‌ی ابعاد فیزیکی، گستره‌ی صوتی و سیستم صدا دهی سازها اطلاعات ارزشمندی در اختیار هنرجویان قرار می دهد.

کتاب تمرین تکنیک ارکستراسیون
38000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

کوک در سازهای زهی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

فرهنگ سازها
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

روزگار ساز
12000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None