مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 3
ساز شناسی ایرانی
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

ارکستراسیون به زبان ساده – جلد اول – گروه سازهای زهی
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

تاریخ سازها
800000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

فیزیک کارگاهی جلد دوم روش ویگدورچیک
300000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

فیزیک کارگاهی جلد اول مسائل اساسی در ساز شناسی
350000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

فیزیک کارگاهی جلد سوم کتاب اول روش کلادنی به همراه فیلم کارگاهی
420000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

از رود خشک تا بانگ تر شناخت سازهای ایرانی
27000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

ارکستر به زبان ساده گروه سازهای بادی چوبی جلد دوم
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سیستم های کوک موسیقایی
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

تکنیک ارکستراسیون کنت ویلر کنان
900000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

تکنیک ارکستراسیون کنت کنان میتواند مکملی برای کتاب "اصول ارکستراسیون" ریمسکی کرساکف باشد. چرا که به روز تر و خلاقانه تر است و با ارائه ی تمرینات پایانی هر فصل و معرفی آهنگسازان و پارتیتورهای پیشنهادی، دانشجویان موسیقی میتوانند به صورت خودآموز نیز از این کتاب بهره ببرند.

حیات سازها در تاریخ موسیقیایی ایران
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

اصول ارکستراسیون ( نیکلای ریمسکی کرُساکف) به همراه DVD
740000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

دایره المعارف سازهای ایران جلد اول
650000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

اصول سازبندی (ارکستراسیون)
500000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

ارکستراسیون متیوز
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

شناخت سازهای ارکستر سمفونیک جلد دوم فنی حرفه ای
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سازشناسی ایرانی جلد دوم ویژه کارشناسی ارشد موسیقی
186500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

کتاب تمرین تکنیک ارکستراسیون
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

قطعه-تمرین هایی برای ارکستراسیون (برای ارکستر سمفونیک بزرگ)
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

دوره آموزش ارکستراسیون
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

روش ساخت کمانچه
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

دایره المعارف سازهای ایران جلد دوم
650000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

فیزیک سازها جلد اول و دوم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سازهای موسیقی در نگاره های ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون