مرکز موسیقی بتهوون
در این کتاب به معرفی و روش کامل ساختن ساز سه تار پرداخته شده است.
نویسندهناصر شیرازی
مترجم.
ناشرپارت
قطعرحلی
تعداد صفحه100
تاریخ انتشار1391
شابم0-28-5664-964-978
تیراژ1000
در حال بروزرسانی