مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 8
دستور جدید تار کتاب اول
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

بامداد تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

آکوردنوازی سه تار
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

واگویه قطعاتی برای سه تار
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

تاب بنفشه 50 تصنیف خاطره انگیز برای تار و سه تار
14000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کتاب تاب بنفشه، نوشتۀ مهرداد ترابی، برای هنرجویان تار نواز و سه‌تار نواز طراحی و تنظیم شده است. این کتاب با در بر داشتن 50 تصنیف قدیمی، به هنرجو کمک می‌کند که در دستگاه‌های مختلف با ریتم‌های متفاوت بنوازد و به پیشرفت خود کمک کند.

تاریخ موسیقی هنرستان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

ترنج جلد اول
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

آکوردهای تار و سه تار
34000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

فرهنگ و هنر سه تارنوازی
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

موسیقی ایرانی شناسی
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

از نظم تا مقام
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None