مرکز موسیقی بتهوون
loader
کتاب حاضر مجموعه ای از آموزش و بررسی منابع موجود و آثار بجا مانده از حال و گذشته استادان است که گرداوری و تلفیق شده است.
نویسندهیمین غفاری
ناشرهستان
قطعرحلی
تعداد صفحه56
شابم5-23-802612-0-979
تیراژ200
در حال بروزرسانی