مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 7
درویش خان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

تمرین های مقدماتی تار به شیوه ی چهار انگشتی
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

ردیف دوره عالی(استادکلنل علینقی خان وزیری)
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

دستور جدید تار کتاب اول
320000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

بامداد تار
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

واگویه قطعاتی برای سه تار
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

ردیف دوره عالی استاد علی اکبرخان شهنازی
350000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

ساختار ملودی در موسیقی ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

تاب بنفشه 50 تصنیف خاطره انگیز برای تار و سه تار
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

کتاب تاب بنفشه، نوشتۀ مهرداد ترابی، برای هنرجویان تار نواز و سه‌تار نواز طراحی و تنظیم شده است. این کتاب با در بر داشتن 50 تصنیف قدیمی، به هنرجو کمک می‌کند که در دستگاه‌های مختلف با ریتم‌های متفاوت بنوازد و به پیشرفت خود کمک کند.

سازهای ایران را بشناسیم تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

تعلیمات موسیقی دستور تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

فواره و رویا قطعاتی برای سه تار دوره عالی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

ردیف میرزاعبدالله برای تار اجرای نورعلی برومند جلد دوم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

تاریخ موسیقی هنرستان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

ترنج جلد اول
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

آکوردهای تار و سه تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

فرهنگ و هنر سه تارنوازی
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

از سیر تا غروب سه تار نوازی معاصر
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

رسم تارنوازی کتاب مقدماتی
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

شفاف تر از تار زندگی استاد جلیل شهناز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

نجوای دل
22000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

ردیف استاد ابوالحسن صبا دوره اول سه تار
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

تمرین برای نواختن چهارمضراب آواز بیات ترک جلد دوم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

سه گام برای تار و سه تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه