مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 7
درویش خان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

دستور جدید تار کتاب اول
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

بامداد تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

واگویه قطعاتی برای سه تار
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

ساختار ملودی در موسیقی ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

تاب بنفشه 50 تصنیف خاطره انگیز برای تار و سه تار
14000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

کتاب تاب بنفشه، نوشتۀ مهرداد ترابی، برای هنرجویان تار نواز و سه‌تار نواز طراحی و تنظیم شده است. این کتاب با در بر داشتن 50 تصنیف قدیمی، به هنرجو کمک می‌کند که در دستگاه‌های مختلف با ریتم‌های متفاوت بنوازد و به پیشرفت خود کمک کند.

سازهای ایران را بشناسیم تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

تعلیمات موسیقی دستور تار
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

تاریخ موسیقی هنرستان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

ترنج جلد اول
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

آکوردهای تار و سه تار
34000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

فرهنگ و هنر سه تارنوازی
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

از سیر تا غروب سه تار نوازی معاصر
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

رسم تارنوازی کتاب مقدماتی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

نجوای دل
22000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

سه گام برای تار و سه تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None