مرکز موسیقی بتهوون
loader

شیوه آموزشی پیش رو دو هدف را نشانه رفته است: یک بهبود مهارت های مضرابی و دو چگونگی انتقال درست به هنرجو. از دست گرفتن درست سه تار تا شفاف و تمیز نواختن.

نویسندهابوسعید مرضایی
ناشرعارف
قطعرحلی
تعداد صفحه117
تاریخ انتشاراول 1398
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!