مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 4
مبانی تنبک نوازی جلد اول
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد.

مبانی تنبک نوازی جلد دوم
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد.

مقدمه تنبک نوازی نوین
68000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مبانی تنبک نوازی 3
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد

مبانی تنبک نوازی جلد4
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد

مبانی تنبک نوازی جلد پنجم
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد.

مقدمات تنبک نوازی1
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مقدمات تنبک نوازی2
52000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

پنجاه قطعه برای تنبک به همراه لوح فشرده
94000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

تنبک نوازی نوین1
268000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مقدمات تنبک نوازی 3
58000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

ریتم نوازی تکنیک های انگشتی کتاب اول به همراه CD آموزشی
87000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش تنبک کتاب اول
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

تمبک من آموزش تمبک به کودکان و نوجوانان
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

قطعاتی از استاد جهانگیر ملک
10000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

روش نوین آموزش تنبک 2
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

خود آموز تنبک دفتر اول
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش داربوکا جلد دوم
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

روش نوین آموزش تمبک 1
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش تنبک
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش تنبک برای نوآموزان
7000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

تمبکولو
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

احسان مجتهدی مقدم، در کتاب تمبکولو، با استفاده از شعر، بازی و تمرین به آموزش ریتم و نواختن تمبک به کودکان می‌پردازد. کودکان در حین بازی و در تخیلات خود، غرق در شادی و نشاط، نت‌های مختلف را فرا می‌گیرند و با ملودی‌های گوناگون آشنا می‌شوند.

کتاب تنبک جلد یک و دو
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

خودآموز تمبک 2
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو