مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 4
دلشاد آموزش تنبک
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش داربوکا جلد دوم
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

دوران، مجموعه دورهایی برای تنبک
59500 تومان 70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش داربوکابه
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش ضرب کردی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مبانی تنبک نوازی 3
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد

آموزش تنبک کتاب اول
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

ریزتم
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مبانی تنبک نوازی جلد پنجم
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد.

تمبکولو
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

احسان مجتهدی مقدم، در کتاب تمبکولو، با استفاده از شعر، بازی و تمرین به آموزش ریتم و نواختن تمبک به کودکان می‌پردازد. کودکان در حین بازی و در تخیلات خود، غرق در شادی و نشاط، نت‌های مختلف را فرا می‌گیرند و با ملودی‌های گوناگون آشنا می‌شوند.

مبانی تنبک نوازی جلد4
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد

آموزش داربوکا جلد اول
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

تمبکانه
102000 تومان 120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

کتاب تنبک جلد یک و دو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

تمبک و تمبک نوازان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مبانی تنبک نوازی جلد دوم
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد.

مبانی تنبک نوازی جلد اول
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد.