مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 4
آموزش داربوکابه
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش ضرب کردی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مبانی تنبک نوازی 3
58000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش تنبک کتاب اول
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

ریزتم
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

تمبکولو
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مبانی تنبک نوازی جلد4
58000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش داربوکا جلد اول
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

تمبکانه
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

کتاب تنبک جلد یک و دو
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

تمبک و تمبک نوازان
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مبانی تنبک نوازی جلد دوم
58000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

این کتاب جلد دوم از مجموعه‌ی ۶ جلدی است و شامل قطعات تمرینی برای هنرجویان مبتدی تنبک می‌باشد. در طراحی و تدوین تمرینات این کتاب ضمن پرورش خلاقیت نوازنده، تئوری موسیقی، فیگورهای ریتمیک بر پایه کشش سیاه نقطه دار، فیگورهای ریتمیک برپایه کشش سیاه، معرفی مجدد کشش‌های سیاه چنگ دولاچنگ و سکوت های آن ها و مفاهیم ترمولو و ریز در تنبک نوازی، گنجانده شده است. در پایان این سلسله تمرینات، نت زینت معرفی می‌شود. به گونه‌ای که هنرجو برای شروع کتاب سوم آمادگی لازم و کافی را کسب نماید. *همه نکات و شیوه های تنبک نوازی این مجموعه مبتنی بر شیوه تنبک نوازی کلاسیک می باشد.

مبانی تنبک نوازی جلد اول
58000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

این کتاب جلد اول از مجموعه‌ی ۶ جلدی است و شامل قطعات تمرینی برای هنرجویان مبتدی تنبک می‌باشد. در طراحی و تدوین تمرینات این کتاب به حرکت شناسی ساز و نوازنده، پرورش خلاقیت هنرجو، تمرینات آینه‌ای برای رشد توانایی و عملکرد مشابه و یکسان هر دو دست، شناخت ریتم و متر و تئوری موسیقی پرداخته شده. *همه نکات و شیوه های تنبک نوازی این مجموعه مبتنی بر شیوه تنبک نوازی کلاسیک می باشد.

خودنوازی تنبک
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

پنجاه درس تنبک
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

آموزش تمبک جمشید شمیرانی
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

نت به نت
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None