مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 4
چشمه خروشان ریتم تنبک
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

دلشاد آموزش تنبک
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش داربوکا جلد دوم
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش داربوکابه
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش ضرب کردی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مبانی تنبک نوازی 3
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد

یازده قطعه برای تنبک، هیچ
70400 تومان 80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش تنبک کتاب اول
164000 تومان 200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

ریزتم
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مبانی تنبک نوازی جلد پنجم
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد.

تمبکولو
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

احسان مجتهدی مقدم، در کتاب تمبکولو، با استفاده از شعر، بازی و تمرین به آموزش ریتم و نواختن تمبک به کودکان می‌پردازد. کودکان در حین بازی و در تخیلات خود، غرق در شادی و نشاط، نت‌های مختلف را فرا می‌گیرند و با ملودی‌های گوناگون آشنا می‌شوند.

مبانی تنبک نوازی جلد4
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد

آموزش داربوکا جلد اول
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

تمبکانه
190000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

کتاب تنبک جلد یک و دو
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

تمبک و تمبک نوازان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو