مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 4
مبانی تنبک نوازی جلد پنجم
230000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد.

مقدمات تنبک نوازی1
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مقدمه تنبک نوازی نوین
68000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مبانی تنبک نوازی جلد دوم
230000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد.

مقدمات تنبک نوازی 3
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مبانی تنبک نوازی جلد اول
230000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد.

تنبک نوازی نوین1
398000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

ریتم نوازی تکنیک های انگشتی کتاب اول به همراه CD آموزشی
87000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مبانی تنبک نوازی 3
230000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد

آموزش تنبک
195000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

قطعات لنگ برای تنبک
62000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

لطف تمبک
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

تنبک و تکنیک1
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مقدمات تنبک نوازی2
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

تمبکولو
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

احسان مجتهدی مقدم، در کتاب تمبکولو، با استفاده از شعر، بازی و تمرین به آموزش ریتم و نواختن تمبک به کودکان می‌پردازد. کودکان در حین بازی و در تخیلات خود، غرق در شادی و نشاط، نت‌های مختلف را فرا می‌گیرند و با ملودی‌های گوناگون آشنا می‌شوند.

روش نوین آموزش تمبک 1
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

خود اموز تمپو
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

خود آموز تنبک دفتر اول
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

دوره آموزشی مکتب فرهنگ فر دفتر دوم
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش داربوکا جلد سوم
350000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش داربوکا جلد دوم
300000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

یازده قطعه برای تنبک، هیچ
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

روش نوین آموزش تنبک 2
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

خودآموز تمبک 2
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو