مرکز موسیقی بتهوون
loader
هدف از تهیه کتاب حاضر آموزش تمبک به کودکان و نوجوانان بوده و در تهیه آن سعی شده است از روش های آموزشی مفید، آسان و عمیق استفاده شود.
نویسندهپیمان صحیحی
ناشرنای و نی
قطعرحلی
تعداد صفحه70
تاریخ انتشاراول1398
شابم5-61-802629-0-979
تیراژ300
در حال بروزرسانی