مرکز موسیقی بتهوون
loader
طبلک و بازی
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه طبلک

سیمین محمدی در کتاب طبلک و بازی، ریتم خوانی و مفهوم ضرب را در قالب شعر و بازی، به کودک آموزش می‌دهد.

طبلک و کودک
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه طبلک

طبلک
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه طبلک