مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
سیم تار باربد
50000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

موم مضراب تار
10000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

پرده تار مشهود 65-70
290000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار ممانی برنجی
60000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار عارف
50000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

ساق دست پاجی
120000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

پرده تار مشهود 75-80
290000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب دیوان
10000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

سیم تار سروش
25000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار استیل ممانی
65000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

پوست تار طبیعی
450000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

کاور تار ابر دوزی
180000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار شاخ ممانی
65000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

گوشی تار دست کامل
150000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

پایه تار MDF
350000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

پرده تار مشهود 75-70
290000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار آبنوس ممانی
65000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

پرده دوبل تار و سه تار مشهود 85-80
500000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

سبم تار و سه تار 020 سفید نتابیده
5000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

پک چهار تایی گوشی روانکوک تار و کمانچه ساز آوا
1800000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

هارد کیس تار شمس
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار رزین
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

پرده دوبل تار مشهود 60-65
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

پرده دوبل تار مشهود 85-90
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار