مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
سلفژمقدماتی یک صدایی کتاب اول
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

سلفژ مقدماتی یک صدایی، کتابی است که در دوجلد عرضه شده است. این مجموعۀ پرکاربرد و مفید برای سطح مبتدی و متوسط بسیار مناسب است. ب. کالمیکوف و گ. فرید کین، نویسندگان این مجموعۀ جذاب و کابردی می‌باشند.

مهارت نت خوانی
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

در کتاب مهارت نت خوانی نوشته جرج داندلو و ترجمه امیر فتحی اثری دیگر از انتشارات نای و نی است که درآن نت خوانی در کلید سل، نت خوانی در کلید فا، نت خوانی در کلید دو خط اول و سوم و چهارم و همچنین نت خوانی در حامل مضاعف آموزش داده شده است.

سلفژمقدماتی یک صدایی کتاب دوم
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

سلفژ مقدماتی یک صدایی، کتابی است که در دوجلد عرضه شده است. این مجموعۀ پرکاربرد و مفید برای سطح مبتدی و متوسط بسیار مناسب است. ب. کالمیکوف و گ. فرید کین، نویسندگان این مجموعۀ جذاب و کابردی می‌باشند.

شیوه نوین سرایش موسیقی ( سایت سینگینگ )
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

کتاب شیوه نوین سرایش موسیقی -ساید سینگینگ- که به طور تخصصی برای هنرجویان سرایش موسیقی تنظیم شده دارای تمرینات ملودیک، تمرینات دوئت، تمرینات خواندن و نواختن، تم ها و واریاسیون های متعدد و ملودی‌های متفاوتی می باشد.

پوزولی
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

60 تمرین برای سلفژ دو صدایی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

1000 دیکته موسیقی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

بازی با نت سلفژ برای کودکان دو جلدی
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

اولین متد آموزش سلفژ برای کودکان، جلد اول و دوم کلید سل

سلفژ سطح یکم
160000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

آموزش سرایش موسیقی خودآموز سلفژ جلد دوم
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

سلفژ مهارت های بینایی و آوازی
190000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

در کتاب سلفژ، هنرجو با هنر ریتم‌خوانی، نت‌خوانی و انواع ملودی آشنا می‌شود. دانستن این نکات برای هر آهنگساز، ضروری و برای هر نوازنده، نیاز است. زیرا به آن‌ها کمک می‌کند تا موسیقی را بهتر درک کنند.

آموزش دیکته موسیقی ( چگونگی اجرا و نوشتن دیکته )
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

خود آموز پرورش شنوایی
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

پوزولی 1152
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

بازی با نت سلفژ برای کودکان سه جلدی
300000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

اولین متد آموزش سلفژ برای کودکان، جلد اول و دوم کلید سل، جلد سوم کلید فا

دیدخوانی و دیدسرایی
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

سلفژ مونوفونیک (تک صدایی)
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

آموزش سلفژ پوزولی
135000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

کتاب آموزش سلفژ پوزولی، کتابی مناسب برای یادگیری سلفژ در سطح مقدماتی می‌باشد. این کتاب مفید، یکی از آثار با ارزش اتوره پوزولی می‌باشد.

سلفژ سطح مقدماتی
138000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

موسیقی برای سرایش
700000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

آموزش سرایش موسیقی خودآموز سلفژ جلد اول
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

سلفژ ردلف
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

سلفژ هارمونیک (جلد ا)
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

سرایش3 آموزش سلفژ ایرانی
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

در جلد سوم از مجموعه سه جلدی سرایش، درس هایی از جمله ترکیب متصل قرینه چهار دانگ اصلی، ترکیب متصل غیرقرینه دانگ ها، سرایش ترکیب منفصل دانگ ها و همچنین ترکیب متصل یا منفصل بیش از دو دانگ و مرکب خوانی با زبانی ساده و تمریناتی کاربردی برای علاقه مندان به سلفژ ایرانی گردآوری شده است.