مرکز موسیقی بتهوون
loader

روش نوین مبانی اجرای موسیقی

ناموجود

کتاب روش نوین اجرای مبانی موسیقی نتیجه ی پژوهش و تحقیقات چند ساله و ثمر بخش آقای شریف لطفی است. این کتاب ابتدا به صورت تئوری تدوین شد و سپس توسط وی و برخی از شاگردانشان، در کلاس های مربوطه تدریس شد. این مجموعه فرض را بر این میگذارد که مطالعه کنندگان از مباحث تئوری موسیقی، شناخت کافی دارند.روش نوین مبانی اجرای موسیقی؛ شریف لطفی

 

کتاب روش نوین اجرای مبانی موسیقی نتیجه ی پژوهش و تحقیقات چند ساله و ثمر بخش آقای شریف لطفی از سال 1352 به بعد است. این کتاب ابتدا به صورت تئوری تدوین شد و سپس از سال 1360 تا کنون توسط وی و برخی از شاگردانشان ، در کلاس های مربوط تدریس شد. این مجموعه فرض را بر این میگذارد که مطالعه کنندگان از مباحث تئوری موسیقی، شناخت کافی دارند.
یکی از نکات مثبت کتاب روش نوین مبانی اجرای موسیقی، برگزیده شدن آن به عنوان کتاب سال ایران در سال 1382 می باشد. 
کتاب روش نوین مبانی اجرای موسیقی، تنها به موارد مختلف مبانی اجرای موسیقی یعنی سلفژ و دیکته‌ی موسیقی می پردازد. سلفژ تکنیکی آموزشی برای سرایش یا آواز خوانی است. دیکته ی موسیقی نیز به معنی توانایی تشخیص و تفکیک نت های یک ملودی از هم می باشد. بخش بعدی این مجموعه که حاوی مباحث و موارد متنوع در ارتباط با چگونگی رعایت و انجام اصول اجرای موسیقی است در کتاب دیگری ارائه خواهد شد.

کتاب روش نوین مبانی اجرای موسیقی برای چه کسانی مناسب است؟

روش نوین مبانی اجرای موسیقی به گونه ای طراحی شده است که مورد استفاده ی همه ی فراگیرندگان موسیقی قرار گیرد. هر نوازنده، خواننده، آهنگساز و موسیقی دان و... نیاز است که در بدو یادگیری موسیقی و پیش از پرداختن به تخصص ویژه ی خود، با مبانی نظری و عملی موسیقی آشنا شود و یک ساز برای اجرای موسیقی در نظر گیرد تا از مهارت های بنیادین این هنر برخوردار شود.

کتاب روش نوین مبانی اجرای موسیقی بر چه پایه ای استوار است؟

فراگیری موسیقی از ابتدا در 3 مرحله شکل میگیرد: 

 • مبانی نظری موسیقی (تئوری موسیقی )
 • مبانی عملی موسیقی (اجرای موسیقی ) ؛ شامل سلفژ و دیکته ی موسیقی
 • اصول اجرای موسیقی؛ شامل تکنیک، سونوریته، موزیکالته و استیل

کتاب روش نوین مبانی اجرای موسیقی ، روی مبانی اجرای موسیقی مانور می دهد. این مرحله رابطه ی تنگاتنگی با اصول اجرای موسیقی دارد. 
در مسیر یادگیری مبانی اجرای موسیقی، ابتدا شنوایی تقلیدی یادگیرنده برای تقلید اصوات الگوهای ریتم و اصوات موسیقیایی به کار گرفته می شود و بعد دو حس "بینایی" و "شنوایی ادراکی" ، و در آخر نیز "نیروی ذهنی اجرا کننده" مورد تاکید قرار میگیرد و پرورش می یابد.

نتیجه آن که روش نوین مبانی اجرای موسیقی بر آن است تا با تمرینات ارائه شده، نه تنها به عملکرد موثر یکایک قوای بینایی، ذهنی و شنوایی ادراکی فراگیرنده بپردازد، بلکه هماهنگی های بین آن ها را نیز نسبت به هم تقویت نماید.

آنچه در کتاب روش نوین مبانی اجرای موسیقی خواهیم خواند:

 • شنوای تقلیدی _ تقلید ریتم
 • شنوای تقلیدی _ تقلید اصوات موسیقایی
 • آشنایی با ریتم و ضرب
 • تداوم و تقسیمات ارزش زمانی نت سیاه
 • آشنایی با اصوات موسیقایی
 • نت خوانی
 • اصوات موسیقایی هفتگانه در خطوط حامل
 • آشنایی با خط ریتم
 • الگوهای ریتم ساده بدون سکوت
 • تقلید اصوات گام «دوماژور»
 • الگوهای ریتم ساده با سکوت
 • تداوم و تقسیمات ارزش زمانی نت سیاه نقطه دار
 • سرایش ذهنی گام دوماژور
 • نقش سکوت ها در روند اجرای موسیقی
 • سنجش زیر و بمی متصل اصوات در تنالیته ی دوماژور
 • الگوهای ریتم ترکیبی بدون سکوت
 • الگوهای ریتم ترکیبی با سکوت
 • اختلاط ریتم ها و اصوات موسیقایی
 • آشنایی با نظریه جاذبه اصوات
 • الگوهای جاذبه ی اصوات دوماژور
 • خط اصوات در تنالیته ی دوماژور
 • آشنایی با ردیف آلتره های دیز و بمل
 • ردیف آلتره های دیز
 • اجزای الگوهای ریتم
 • اصوات تنالیته ی دو ماژور روی خط ریتم
 • جاذبه ی اصوات در  تنالیته های ماژور
 • الگوی جاذبه اصوات «سل ماژور»
 • خط اصوات در تنالیته های مینور
 • خط اصوات در تنالیته‌ ی لا مینور
 • ردیف آلتره های بمل
 • الگوی جاذبه ی اصوات «فا ماژور»
 • خط اصوات در تنالیته ی «می مینور»
 • خط اصوات در تنالیته ی «سل ماژور»
 • خط اصوات در تنالیته ی «رمینور»
 • خط اصوات در تنالیته ی «فا ماژور»
 • آلتره های «بکار» در تنالیته های «دیز دار» و «بمل دار»

می توانید قبل از خرید بخشی از  کتاب روش نوین مبانی اجرای موسیقی را در قالب PDF دانلود کنید.

 

 

نویسندهشریف لطفی
ناشردانشگاه هنر
قطعرحلی
تعداد صفحه195
تاریخ انتشار1390
شابم4-57-6218-964-978
تیراژ3000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!