مرکز موسیقی بتهوون
loader

کتاب موجود بخش نخست از مجموعه مبانی اصول اجرای موسیقی که تنها به موارد گوناگون مبانی اجرای موسیقی یعنی سرایش و تربیت گوش پرداخته است.در بخش های بعدی مباحث مربوط به چگونگی رعایت و انجام اصول اجرای موسیقی پرداخته است.

نویسندهشریف لطفی
ناشردانشگاه هنر
قطعرحلی
تعداد صفحه195
تاریخ انتشار1390
شابم4-57-6218-964-978
تیراژ3000
در حال بروزرسانی