مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 5
شیوه های تنظیم آوازهای محلی برای گروه کر
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

سیری بر تاریخ داستان پردازی آوازی و موسیقایی در ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

مقدمه ای برای آواز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

خسرو آواز ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

تربیت شنوایی آموزش سلفژ
160000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

هفت ستاره آواز کلاسیک ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

گردشگری موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

می خوانم مینوازم به یاد فرهاد
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

می خوانم می نوازم قطعات چهاردستی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

خسرو خوبان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

اخبار و اسناد قمرالملوک وزیری
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

برای تو که میخوانی جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

برای تو که میخوانی جلد دوم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

راز مانا زندگی استاد شجریان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

آوازخوانی دامیز
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

تمرین های آوازخوانی دامیز
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

تحریر در آواز ایرانی
360000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

علی کاظمی، نویسندۀ کتاب ارزشمند تحریر در آواز ایرانی می‌باشد. در این کتاب، نقش تحریر در آوازهای ایرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، ارتباط بین آن‌ها، نحوۀ آواگذاری، شکل‌گیری گوشه‌ها و مایه‌های ایرانی تجزیه و تحلیل می‌شود.

موسیقی برای سرایش
700000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

خوانش و شمارش موسیقایی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

یادگاردوست موسیقی روی رباعیات مولوی
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

سلفژ آتنال پرورش شنوایی برای موسیقی نو
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

این کتاب، شیوه ای برای سلفژ و سرایش موسیقی غیر تنال در قرن بیستم است. مجموعه ای از تجربیات لارس ادلوند در کلاس های آهنگسازی کالج سلطنتی استکهلم. مولف آشنایی با سلفژ تنال را پیش نیازی برای یادگیری سلفژ آتنال میداند و توصیه میکند دست کم یادگیری همزمان دو شیوه را در دستور کار هنرجو قرار بگیرد.

ایرج نابغه آواز ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

آموزش مقدماتی برای موسیقی دانان
350000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

نغمه های سیاوش متن آوازها و تصنیف های استاد شجریان
650000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم