مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 3 از 5
آموزش خوانندگی (برای عموم)
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

موسیقی عاشورا
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

ترانه ها و آهنگهای جاودانه 3
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

خودآموز تمرین های تکنیکی آواز-به همراه CD
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

آواز های قمرالملوک وزیری ( جلد اول )
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

رویکردی نوین به آموزش مهارت شنیداری در موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

خواندن در سطح گفتار( تکنیک پرورش صدا)
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

آموزش سرایش ( سایت سینگینگ )
485000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

شناخت دستگاه های موسیقی ایرانی
380000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

60 تمرین برای سلفژ دو صدایی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

1000 دیکته موسیقی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

برگ سبز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

خودآموز شناخت دستگاه ها و آوازهای موسیقی ایرانی در 12 جلسه
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

دیدخوانی و دیدسرایی
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

ضرب آوا
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

مبانی شناخت و ساخت ترانه
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

جویبار نغمه
360000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

می خوانم، می نوازم (سطح کودک ونوجوان)
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

فصلنامه موسیقی ماهور (شماره 6)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

نهفت (خودآموز ردیفهای آوازی)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

مدگردی در موسیقی ایرانی
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

می خوانم، می نوازم...سطح 1
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

سلفژ مونوفونیک (تک صدایی)
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None