مرکز موسیقی بتهوون
عوامل محیطی ،جسمی،و روحی زیادی وجود دارند که بر روی دستگاه صوتی انسان تاثیر دارند بنا بر نیازی که در دانستن این عوامل مهم و تاثیر گذار روی حنجره و تارهای صوتی احساس شده بود این مجموعه تهیه گردیده است.
نویسندهدکتر ممر اندواری
ناشرسرود
قطعرقعی
تعداد صفحه110
تاریخ انتشار90
شابم4-69-802602-0-979
تیراژ2000
در حال بروزرسانی