مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 5
سیری بر تاریخ داستان پردازی آوازی و موسیقایی در ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

مقدمه ای برای آواز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

خسرو آواز ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

ردیف دستگاهی موسیقی ایران برونونتل
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

گردشگری موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

خسرو خوبان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

اخبار و اسناد قمرالملوک وزیری
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

برای تو که میخوانی جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

برای تو که میخوانی جلد دوم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

راز مانا زندگی استاد شجریان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

آوازخوانی دامیز
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

تمرین های آوازخوانی دامیز
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

تحریر در آواز ایرانی
360000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

علی کاظمی، نویسندۀ کتاب ارزشمند تحریر در آواز ایرانی می‌باشد. در این کتاب، نقش تحریر در آوازهای ایرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، ارتباط بین آن‌ها، نحوۀ آواگذاری، شکل‌گیری گوشه‌ها و مایه‌های ایرانی تجزیه و تحلیل می‌شود.

مطالعه تحلیلی مجموعه آوازهای فولکور شماره 14 رضا والی
360000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

موسیقی برای سرایش
700000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

خوانش و شمارش موسیقایی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

یادگاردوست موسیقی روی رباعیات مولوی
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

سلفژ آتنال پرورش شنوایی برای موسیقی نو
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

این کتاب، شیوه ای برای سلفژ و سرایش موسیقی غیر تنال در قرن بیستم است. مجموعه ای از تجربیات لارس ادلوند در کلاس های آهنگسازی کالج سلطنتی استکهلم. مولف آشنایی با سلفژ تنال را پیش نیازی برای یادگیری سلفژ آتنال میداند و توصیه میکند دست کم یادگیری همزمان دو شیوه را در دستور کار هنرجو قرار بگیرد.

ایرج نابغه آواز ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

نغمه های سیاوش متن آوازها و تصنیف های استاد شجریان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

تمرینات سرایش آوازی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

تکنیک آواز روش تمرین و آموزش خوانندگی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

سلفژ مهارت های بینایی و آوازی
190000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

در کتاب سلفژ، هنرجو با هنر ریتم‌خوانی، نت‌خوانی و انواع ملودی آشنا می‌شود. دانستن این نکات برای هر آهنگساز، ضروری و برای هر نوازنده، نیاز است. زیرا به آن‌ها کمک می‌کند تا موسیقی را بهتر درک کنند.

همخوانی در موسیقی جلد دوم چگونگی تشکیل و تمرین گروه کر
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران