مرکز موسیقی بتهوون
loader

کتاب حاضر شامل آوانگاری اجرای مضبوط از ردیف آواز استاد عبدالله دوامی است که درآن هرملودی دردوخط زیر هم نگاشته شده است.

نویسندهمهران مشگری
ناشرخنیاگر
قطعرحلی
تعداد صفحه182
تاریخ انتشاراول97
شابم4-4-9014621-0-979
تیراژ300
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!