مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 6
پیانیست جلد سوم
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

تصنیف های ابوالحسن صبا
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

شیوه کمانچه نوازی جلد اول
73000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ردیف دستگاهی موسیقی ایران برونونتل
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

شب نیشابور پارتیتور و پارت ها
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

هم نواز جلد دوم برای نی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

راه و رسم منزل ها
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

منصور اعظمی کیا موسیقیدان اصفهانی، نتیجه زحمات خود را در کتاب ارزشمندی با نام راه و رسم منزل ها که شامل 10 فصل میباشد ارائه داده است. در این کتاب، شرحی از شیوه های علمی از آواز ایرانی، با مفاهیم کمتر شناخته شده موسیقی آمده است.

سازشناسی ایرانی فنی حرفه ای
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی فنی حرفه ای
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

کتاب مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی، اصول تئوری موسیقی ایرانی و قواعد مربوط به آن را به دانش‌آموزان می‌آموزد و آن‌ها را با موسیقی ردیفی ایرانی آشنا می‌کند.

سازشناسی کاربردی سازهای ایرانی
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

گوشه ها ردیف میرزاعبدالله سازهای مضرابی
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

هفت ستاره آواز کلاسیک ایرانی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

مجموعه تصانیف علی اکبر شیدا
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

گلچین قطعات پیانو
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ساختار ملودی در موسیقی ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

گردشگری موسیقی
54500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

تمبک و تمبک نوازان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

گل های صحرایی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

راز خلقت ترانه های معینی کرمانشاهی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی