مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 6
زنگار(فصلنامه تحلیل و نقد موسیقی) سال اول شماره سوم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

نگاه به غرب(بحثی در تاثیر موسیقی غرب بر موسیقی ایران)
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

پیانیست جلد سوم
190000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

تصنیف های ابوالحسن صبا
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

شیوه کمانچه نوازی جلد اول
105000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ردیف دستگاهی موسیقی ایران برونونتل
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

شب نیشابور پارتیتور و پارت ها
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

هم نواز جلد دوم برای نی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

راه و رسم منزل ها
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

منصور اعظمی‌کیا، در کتاب ارزشمند راه و رسم منزل‌ها، مطالب و مفاهیم کاربردی و دقیقی را به خواننده عرضه می‌کند. این کتاب که شرحی بر شیوه‌های علمی آواز ایرانی است، در ده فصل طراحی شده و به چاپ رسیده است.

سازشناسی ایرانی فنی حرفه ای
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی فنی حرفه ای
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

کتاب مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی، اصول تئوری موسیقی ایرانی و قواعد مربوط به آن را به دانش‌آموزان می‌آموزد و آن‌ها را با موسیقی ردیفی ایرانی آشنا می‌کند.

سازشناسی کاربردی سازهای ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

گوشه ها ردیف میرزاعبدالله سازهای مضرابی
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

هفت ستاره آواز کلاسیک ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

مجموعه تصانیف علی اکبر شیدا
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

گلچین قطعات پیانو
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ردیف دوره عالی استاد علی اکبرخان شهنازی
350000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ساختار ملودی در موسیقی ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

گردشگری موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

تمبک و تمبک نوازان
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

گل های صحرایی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

راز خلقت ترانه های معینی کرمانشاهی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

خواب های طلایی برای گیتار کلاسیک جلد چهارم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

دوره عالی ردیف نوازی برای سنتور جلد دوم
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی