مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
تئوری موسیقی برای کودکان
135000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی و تئوری کودک

کتاب تئوری موسیقی برای کودکان به نوشتۀ لینا نگ و ترجمۀ ایلیا بهارلو، کتابی شیرین و سرگرم کننده است که تئوری موسیقی را به شکل بازی به کودک می‌آموزد. در این کتاب، ریتم خوانی، نت خوانی و علامت‌های موسیقی به کودک آموزش داده می‌شود. و با استفاده از تصاویر بامزه شوق یادگیری در کودک دوچندان خواهد شد.

دنیای پر ترانه 2جلدی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی و تئوری کودک

بازی با نت(سلفژ برای کودکان)
36000 تومان 60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی و تئوری کودک

بازی نت ها
22000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی و تئوری کودک

متد ارف تا چهارگاه 1
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی و تئوری کودک

متد ارف تا چهارگاه2
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی و تئوری کودک

شیوه ی نوین آموزش موسیقی کودک
68000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی و تئوری کودک

رنگین کمان موسیقی ایران
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی و تئوری کودک

ساز و بازی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی و تئوری کودک

بادی پرکاشن و ریتم شناسی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی و تئوری کودک

رفاقت با سازهای ایرانی
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی و تئوری کودک

None

بخوان با من بساز با من1
23500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی و تئوری کودک

موسیقی برای کودکان(چهار جلد)با نگاهی به متد ارف
153000 تومان 180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی و تئوری کودک

مامک جلد دوم
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی و تئوری کودک

مامک جلد اول
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی و تئوری کودک

پیتر و گرگ
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی و تئوری کودک