مرکز موسیقی بتهوون
loader

هر کسی با اُرف – شول وِرکِ امروزی دست و پنچه نرم کرده باشد، پرسش های بسیاری در ذهن دارد: اُرف – شول وِرک از کجا ریشه می گیرد؟ این مکتب از کدام متن اجتماعی – فرهنگی برخاسته است ؟ چگونه می توان انتشار و گسترش پیش بینی نشده ی این مکتب را در کشور ها و قاره های گوناگون توضیح داد ؟ وجه های ثابت اُرف – شول وِرک کدام اند و کدامین جنبه هایش در پنجاه سال گذشته توسعه یافته ودگرگون شده اند ؟ نویسندگان شول وِرک ، همکارانشان ، و جانشینان آن ها از همان روزهای نخست مدرسه ی گونتر تا امروز ، در کتاب ها ، مقاله ها ، و ضمیمه ها کوشیده اند تا به این پرسش ها و بسیاری از پرسش های دیگر پاسخ دهند. گفته های آن ها روزنه ای است رو به زمینه های تاریخی ، ارتباط ها ، و روند توسعه یابی اُرف – شول ورک . این کسان بنیان هایی را توصیف کرده اند که امروز از داشته های مشترک ما به شمار می رود ، مقصود همان آموزش شناسی موسیقی و حرکت است ، اما شمار اندکی هستند که از خاستگاه های این داشته ی مشترک با خبر باشند .

نویسندهاُرف – شول وِرک
مترجم کامران غبرایی
ناشرنشر هم آواز
قطعوزیری
تعداد صفحه263
تاریخ انتشار1395
شابم5-7454-600-978
تیراژ1100
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!