مرکز موسیقی بتهوون
loader
اثر حاضر پارتیتور اثر معروف نمک است که با استقبال شنوندگان همراه بوده است. در این اثر قطعات محلی موسیقی ایرانی برای گروه نوازندگان سازهای کودکان و خوانندگان تنظیم شده است. نویسندگان این اثر درباره آن می گویند: این ما در این مجموعه، کودکان را نه لزوما خواننده یا نوازنده ملودی ها که شنونده و همراهی کننده آن ها در نظر گرفته ایم. با این نگاه ملودی ها می توانند توسط مربی یا هر فرد توانایی، نواخته یا خوانده شوند و هنرجویان در قالب آنسامبلی متشکل از سازهای ارف و سازهای کوبه ای ملودی ها را همراهی کنند.
نویسندهگروه آدمک (به سرپرستی نسترن کیمیاوی)
ناشرمولف
تعداد صفحه79
تاریخ انتشاراول 1396
شابم6-199-69850-0-979
تیراژ500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!