مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
راه و رسم منزل ها
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

منصور اعظمی کیا موسیقیدان اصفهانی، نتیجه زحمات خود را در کتاب ارزشمندی با نام راه و رسم منزل ها که شامل 10 فصل میباشد ارائه داده است. در این کتاب، شرحی از شیوه های علمی از آواز ایرانی، با مفاهیم کمتر شناخته شده موسیقی آمده است.

گل های صحرایی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None

تحریر در آواز ایرانی
190000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

علی کاظمی، نویسندۀ کتاب ارزشمند تحریر در آواز ایرانی می‌باشد. در این کتاب، نقش تحریر در آوازهای ایرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، ارتباط بین آن‌ها، نحوۀ آواگذاری، شکل‌گیری گوشه‌ها و مایه‌های ایرانی تجزیه و تحلیل می‌شود.

شنونده پارسی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None

ضرب آوا
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

نجوای پیر آواز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None