مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
آموزش اصول خوانندگی و آواز ایرانی
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

راه و رسم منزل ها
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

منصور اعظمی‌کیا، در کتاب ارزشمند راه و رسم منزل‌ها، مطالب و مفاهیم کاربردی و دقیقی را به خواننده عرضه می‌کند. این کتاب که شرحی بر شیوه‌های علمی آواز ایرانی است، در ده فصل طراحی شده و به چاپ رسیده است.

تحریر در آواز ایرانی
190000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

علی کاظمی، نویسندۀ کتاب ارزشمند تحریر در آواز ایرانی می‌باشد. در این کتاب، نقش تحریر در آوازهای ایرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، ارتباط بین آن‌ها، نحوۀ آواگذاری، شکل‌گیری گوشه‌ها و مایه‌های ایرانی تجزیه و تحلیل می‌شود.

خودآموز شناخت دستگاه ها و آوازهای موسیقی ایرانی در 12 جلسه
33000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None

ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

آموزش آواز اصیل ایرانی جلد دوم دستگاه شور
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

رقص بهار(مجموعه قطعات در آوازاصفهان)
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

موسیقی آوازی ایران ردیف عبدالله دوامی
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

آموزش تحریرهای آوازی در موسیقی سنتی ایران
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

کرشمه ردیف آوازی در موسیقی دستگاهی ایران روش تحلیلی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

لاله بهار پرویز مشکاتیان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

آموزش آواز به شیوه ردیف خوانی نگاشته
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

هفت ستاره آواز کلاسیک ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

گل های صحرایی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None

صد و ده سال ساز و آواز در دو جلد
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

آموزش آواز اصیل ایرانی جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None

شنونده پارسی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None

هزار دستان؛ انگاره موسیقی ایران ( به همراه سی دی صوتی )
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

آواز های قمرالملوک وزیری ( جلد اول )
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None

ضرب آوا
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

نهفت (خودآموز ردیفهای آوازی)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None

مدگردی در موسیقی ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

نجوای پیر آواز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None