مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 16
دوره آسان آموزش پیانو و ارگ جان تامسون جلد اول
58000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

مجموعه کتاب‌های دوره آسان برای پیانو و ارگ، توسط جان تامسون تالیف شده اند. این کتاب برای اولین بار تحت عنوان " روش آسان آموزش پیانو برای کودکان" منتشر شد. در طراحی و صفحه آرایی این کتاب‌ها از نقاشی‌های مختلف بهره گرفته شده تا یادگیری را برای هنرجو جذاب‌تر کند.

تمرینات پنج انگشت اشمیت برای پیانو
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

هر پیانو نوازی، در ابتدا برای افزایش تسلط و هماهنگی بین انگشتان دست خود، باید زمانی را جهت تمرین و ممارست صرف کند تا به آمادگی لازم برسد. کتاب اشمیت، با ارائۀ تمرینات بیشمار برای پنج انگشت این امکان را برای هنرجوی تازه‌کار، فراهم می‌کند.

دوره آسان آموزش پیانو و ارگ جان تامسون جلد دوم
58000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

مجموعه کتاب‌های دوره آسان برای پیانو و ارگ، توسط جان تامسون تالیف شده اند. این کتاب برای اولین بار تحت عنوان " روش آسان آموزش پیانو برای کودکان" منتشر شد. در طراحی و صفحه آرایی این کتاب‌ها از نقاشی‌های مختلف بهره گرفته شده تا یادگیری را برای هنرجو جذاب‌تر کند.

پیانیست
190000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

دوره آسان آموزش پیانو و ارگ جان تامسون جلد سوم
58000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

مجموعه کتاب‌های دوره آسان برای پیانو و ارگ، توسط جان تامسون تالیف شده اند. این کتاب برای اولین بار تحت عنوان " روش آسان آموزش پیانو برای کودکان" منتشر شد. در طراحی و صفحه آرایی این کتاب‌ها از نقاشی‌های مختلف بهره گرفته شده تا یادگیری را برای هنرجو جذاب‌تر کند.

هانون پیانیست نخبه
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

کتاب‌های هانون (Hanon) از سری کتاب‌های چند جلدی می‌باشند. شارل لوئی هانون نویسندۀ برجستۀ این کتاب پرمخاطب است. انتشارات سرود، ناشر این کتاب با ارزش می‌باشد. این کتاب مفید، برای هنرجویانی طراحی شده است که دورۀ مبتدی را پشت سر گذاشته‌ و قصد ادامه پیانو بصورت حرفه ای را دارند.

چرنی اپوس 599 راهنمای نخستین در تکنیک پیانو
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

کتاب چرنی تحت عنوان راهنمای نخستین در تکنیک پیانو توسط کارل چرنی نوشته و علی گرگین زاده به ترجمۀ آن پرداخته است. این کتاب پرفروش، یکی از مهم‌ترین آثاری است که در ایران برای آموزش پیانو از آن استفاده می‌شود.

بیر
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

آوای پیانو
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

5+80 (نوای ماندگار برای پیانو)
160000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

کتاب 80 + 5 نوای ماندگار برای پیانو، کتابی کمک آموزشی است که اساتید می‌توانند در حین تدریس متدها و تکنیک‌های آموزشی پیانو، با هنرجو کار کنند. هدف نویسنده از تدوین این کتاب، ساده سازی قطعات معروف به قصد یادگیری بهتر هنرجو می‌باشد.