مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 2 از 17
آوای پیانو
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

جان تامسون آموزش آسان پیانو و ارگ جلد اول
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

مایکل آرون مقدماتی
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

پیانیست جلد سوم
190000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

نخستین دیدار با موسیقی جلد دوم
218000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

کلمنتی 6 سونات برای پیانو
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

آلفرد (متد مقدماتی پیانو – کتاب دوم )
220000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

نواهای سحرآمیز - برای نوآموزان پیانو
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

مدرسه پیانو
260000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

پیانو آسان (باروک تا معاصر)
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

پیانیست
220000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

دوره آسان آموزش پیانو و ارگ جان تامسون جلد دوم
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

مجموعه کتاب‌های دوره آسان برای پیانو و ارگ، توسط جان تامسون تالیف شده اند. این کتاب برای اولین بار تحت عنوان " روش آسان آموزش پیانو برای کودکان" منتشر شد. در طراحی و صفحه آرایی این کتاب‌ها از نقاشی‌های مختلف بهره گرفته شده تا یادگیری را برای هنرجو جذاب‌تر کند.

3مسیر برای پیانو
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

حسین پرگالی، گرداورندۀ کتاب 3 مسیر برای پیانو، برای تقویت دست چپ راهکارهایی را به هنرآموز مبتدی ارائه می‌دهد. این مطالب و نکات در قالب قطعه‌های تمرینی به هنرجو آموزش داده می‌شود، به‌طوری‌که در حین تمرین احساس خستگی نمی‌کند و مشتاق‌تر به نواختن ادامه می‌دهد.

شیدا قره چه داغی قطعاتی برای کودکان و نوجوانان
160000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

هنر پیانو یادداشت های یک معلم
270000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

برگمولر اپوس 100
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

متد اروپایی آموزش پیانو(جلد سوم)
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

فردریک شوپن ( والس های شوپن برای پیانو )
165000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

چهل و هفت قطعه برای پیانو - به همراه سی دی صوتی
220000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

دوره ی آموزش پیانوی شاوم (کتاب سبز – جلد اول )
320000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

یکصد آهنگ برای پیانو
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو