مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 2 از 16
5+80 (نوای ماندگار برای پیانو)
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

کتاب 80 + 5 نوای ماندگار برای پیانو، کتابی کمک آموزشی است که اساتید می‌توانند در حین تدریس متدها و تکنیک‌های آموزشی پیانو، با هنرجو کار کنند. هدف نویسنده از تدوین این کتاب، ساده سازی قطعات معروف به قصد یادگیری بهتر هنرجو می‌باشد.

پیانیست
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

جان تامپسون ( جلد چهارم ) دورۀ آسان برای پیانو و ارگ
58000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

مجموعه کتاب‌های دوره آسان برای پیانو و ارگ، توسط جان تامسون تالیف شده اند. این کتاب برای اولین بار تحت عنوان " روش آسان آموزش پیانو برای کودکان" منتشر شد. در طراحی و صفحه آرایی این کتاب‌ها از نقاشی‌های مختلف بهره گرفته شده تا یادگیری را برای هنرجو جذاب‌تر کند.

3مسیر برای پیانو
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه پیانو

حسین پرگالی، گرداورندۀ کتاب 3 مسیر برای پیانو، برای تقویت دست چپ راهکارهایی را به هنرآموز مبتدی ارائه می‌دهد. این مطالب و نکات در قالب قطعه‌های تمرینی به هنرجو آموزش داده می‌شود، به‌طوری‌که در حین تمرین احساس خستگی نمی‌کند و مشتاق‌تر به نواختن ادامه می‌دهد.