مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 4
تئوری موسیقی
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

استاد تئوری موسیقی کمال پور تراب یکی از موسیقیدان های معاصر ایران بوده که توانست با آثار هنری و مقالات خود کمک به سزایی را به ایران در زمینه ساز و موسیقی داشته باشند و با تألیف کتاب تئوری موسیقی کمال پور تراب کمک شایانی را به هنرجویان موسیقی کرده است.

تئوری بنیادی موسیقی
175000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

کتاب تئوری بنیادی موسیقی که از شناخته‌شده‌ترین آثار پرویز منصوری می‌باشد، در سال 1371 به عنوان "کتاب سال" برگزیده شد.این کتاب، خودآموز و متشکل از 12 فصل و هر فصل به چندین بخش اختصاص دارد. قواعدی که در این کتاب حاکم است.

مبانی موسیقی
189000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

تئوری موسیقی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

گام های موسیقی
36000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

سرایش 1 مبانی نظری موسیقی غربی و ایرانی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

جلد اول از مجموعه سه جلدی کتاب سرایش، مبانی نظری موسیقی ایرانی و غربی را با مثال، معرفی کرده و به مباحثی همچون صوت موسیقایی، وزن، فاصله موسیقایی، انواع گام، تونالیته و مُدالیته، میزان های ساده، ترکیبی و لنگ، سرعت، وزن در آواز ایرانی، قطعات ضربی میپردازد..

زبان تخصصی موسیقی
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

تئوری موسیقی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

دنیای سحرآمیز موسیقی
32500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

تئوری موسیقی به زبان ساده
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

آثار کلیدی موسیقی
299000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

اطلاعات جامع موسیقی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی