مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 4
تئوری موسیقی
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

استاد تئوری موسیقی کمال پور تراب یکی از موسیقیدان های معاصر ایران بوده که توانست با آثار هنری و مقالات خود کمک به سزایی را به ایران در زمینه ساز و موسیقی داشته باشند و با تألیف کتاب تئوری موسیقی کمال پور تراب کمک شایانی را به هنرجویان موسیقی کرده است.

تئوری بنیادی موسیقی
105000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

کتاب تئوری بنیادی موسیقی که از شناخته‌شده‌ترین آثار پرویز منصوری می‌باشد، در سال 1371 به عنوان "کتاب سال" برگزیده شد.این کتاب، خودآموز و متشکل از 12 فصل و هر فصل به چندین بخش اختصاص دارد. قواعدی که در این کتاب حاکم است.

خلاقیت موسیقی
131000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

مبانی موسیقی
149000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

مبانی سنتی هنر و زندگی
22000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

خلاقیت موسیقی
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

سرایش 1 مبانی نظری موسیقی غربی و ایرانی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

جلد اول از مجموعه سه جلدی کتاب سرایش، مبانی نظری موسیقی ایرانی و غربی را با مثال، معرفی کرده و به مباحثی همچون صوت موسیقایی، وزن، فاصله موسیقایی، انواع گام، تونالیته و مُدالیته، میزان های ساده، ترکیبی و لنگ، سرعت، وزن در آواز ایرانی، قطعات ضربی میپردازد..

تئوری موسیقی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

درک و دریافت موسیقی
390000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

کتاب درک و دریافت موسیقی، یکی از معتبرترین کتابها در موسیقی می باشد. در این کتاب ارائه طرح شنیداری به عنوان پیشنهاد عملی برای گوش دادن به موسیقی می باشد و سادگی و روان بودن جملات باعث شده مطالب برای فردی که با موسیقی آشنایی ندارد قابل فهم باشد.

دنیای سحرآمیز موسیقی
32500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

تئوری موسیقی به زبان ساده
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

تئوری موسیقی دامیز
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

موسیقی کلاسیک در سده بیستم
59500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

اطلاعات جامع موسیقی
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

تئوری مقدماتی موسیقی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی