مرکز موسیقی بتهوون
loader
این کتاب برای کسانی است که هیچ دانش قبلی موسیقی و یا اطلاعاتی در مورد نوازندگی ساز ندارند نوشته شده است.تمام موضوعاتی که در این کتاب آمده در ارتباط نزدیک با نوازندگی و آواز موسیقی است و به هنرجویان برای تبدیل شدن به یک نوازنده واقعی کمک می کند.
نویسندهپیتر جلینگ
مترجممرضیه برزگر و جواد رضوی
ناشرگلبن
قطعرحلی
تعداد صفحه72
تاریخ انتشار1390
شابم6-37-802601-0-979
تیراژ3000
در حال بروزرسانی