مرکز موسیقی بتهوون
loader
پایه ضربدری ضرب و تمپو
450000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

چکش کوک کالیمبا
150000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

پایه هنگ درام سناتور
850000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

کوری استیک
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

ساز افکتی باران(کنفی)
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

ReLoop RHP-6 Yellow هدفون دی جی
1500000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

دی جی ریلوپ ReLoop Beatmix 4 MK2
14000000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

دی جی ریلوپ Beatpad 2
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

دی جی ریلوپ MIXON 4
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو