کلیه سفارشات قبل از 25 اسفند 1401 تا پایان سال تحویل پست می گردد. سفارشات بعد از این تاریخ، از 6 فروردین 1402 ارسال خواهند شد.
مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
پایه هنگ درام پرومکس
1250000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

کابل نوا سوکت پرسی 5 متری
690000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

کابل نوا سوکت فنری سه متر
400000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

پایه هنگ درام سناتور
1400000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

کابل نوا سوکت فنری 5 متری
490000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

پاراشوت قطر 3 متر
1300000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

ساز افکتی باران(کنفی)
300000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

پدال واو واو WEEPER PEDAL WAH 03
3400000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

پدال افکت CARLSBRO Super chorus
2950000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

پدال افکت CARLSBRO Noise gate
2950000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

پدال افکت CARLSBRO Distortion
2950000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

پدال افکت CARLSBRO Heavy metal
2950000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

آمپلی فایر LOUIS LGA15
5000000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

آمپلی فایر یاماها AR1500
3900000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

آمپلی فایر آیبانز jb23 دسته دوم
4000000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

آمپلی فایر VOX مدل PF10 دسته دوم
3300000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

براش درامز VATER
450000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

دی جی ریلوپ ReLoop Beatmix 4 MK2
14000000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

آمپلی فایر فندر Sd15CE
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

آمپلی فایر فندر اسکور SQUIER15
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

آمپلی فایر یاماها JX 25
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

آمپلی فایر رولند DAC 10 دسته دوم
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

آمپلی فایر فرناندز FERNANDES FA15 دسته دوم
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو

آمپلی فایر مارشال دسته دوم
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه صدابرداری، پرکاشن و افکتیو