مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 3
دستگاه در موسیقی ایرانی
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

مبانی نظری موسیقی ایران
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

کتاب مبانی نظری موسیقی ایران، با تجمیع نظرات یک شورای شش نفره، مبانی نظری موسیقی کلاسیک ایرانی را بسیار موجز و کاربردی بیان می‌کند و راهنمای خوبی برای هنرجویانی ست که علاقه مند و فعال در حوزه موسیقی ردیفی می باشند.

گردشگری موسیقی
54500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

شناخت موسیقی ایران
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

نظری به موسیقی ایرانی
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

مبانی آفرینش در موسیقی ایران
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

ردیف دستگاهی موسیقی ایران برونونتل
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

کتاب الموسیقی الکبیر
300000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

عبدالقادر مراغی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

شناخت دستگاه های موسیقی ایرانی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

نظری به موسیقی(بخش یک و دو)
72000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

ماهور به قلم مخبرالسلطنه
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

از نظم تا مقام
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

کتاب گوشه (فرهنگ نواهای ایران)
290000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

موسیقی شهودی وشیدایی ایران
3500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

گام های گمشده
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

موسیقی ایرانی سامانه ای اشراقی
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی