مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 3
مبانی نظری موسیقی ایران
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

کتاب مبانی نظری موسیقی ایران، با تجمیع نظرات یک شورای شش نفره، مبانی نظری موسیقی کلاسیک ایرانی را بسیار موجز و کاربردی بیان می‌کند و راهنمای خوبی برای هنرجویانی ست که علاقه مند و فعال در حوزه موسیقی ردیفی می باشند.

وزن در موسیقی ایران
270000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

نظری به موسیقی(بخش یک و دو)
195000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

شناخت موسیقی دستگاهی ایران (به روایت محمدرضالطفی)
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

تجزیه وتحلیل وشرح ردیف موسیقی ایران
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

دستگاه در موسیقی ایرانی
260000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

موسیقی ایران
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

سیر در سیاره ها بررسی گوشه ها
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

ارشد تهماسبی، در کتاب سیر در سیاره‌ها، به معرفی پیشینۀ موسیقی از قبل از اسلام تا به امروز می‌پردازد، معنا و مفاهیم موسیقیایی را تعریف می‌کند و یکی از عناصر مهم موسیقی یعنی مقام را به صورت کاملا تخصصی معرفی کرده و بسترهای صوتی را بررسی می‌کند.

سلسله موی دوست مردم شناسی موسیقی اقوام ایرانی
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

پرده گردانی
190000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

آرمنی موسیقی ایران یا موسیقی ربع پرده
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

تحلیل ، نت نگاری و نگرشی بر ساختار موسیقی دستگاهی ایران دستگاه چهار گاه 2
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

از نظم تا مقام
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

شناخت دستگاه های موسیقی ایرانی
380000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

بحورالالحان
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

نگاهی نو( تئوری موسیقی ایرانی)
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

راز و رمزهای خواندن و نواختن موسیقی ایرانی
420000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

نظام سر کلیدها پژوهشی برای تثبیت سر کلیدها در نگارش موسیقی ایرانی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

مجموعه مقالات موسیقی شناسی ایران موزیکولوژی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

کتابشناسی موسیقی در ایران
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

شاخ و شانه پژوهشی در موسیقی ایرانی
68000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

کتاب گوشه (فرهنگ نواهای ایران)
750000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

فرم و آفرینش
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی