مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 3
مبانی نظری موسیقی ایران
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

کتاب مبانی نظری موسیقی ایران، با تجمیع نظرات یک شورای شش نفره، مبانی نظری موسیقی کلاسیک ایرانی را بسیار موجز و کاربردی بیان می‌کند و راهنمای خوبی برای هنرجویانی ست که علاقه مند و فعال در حوزه موسیقی ردیفی می باشند.

پرده گردانی
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

دستگاه در موسیقی ایرانی
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

گردشگری موسیقی
54500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

شناخت دستگاه های موسیقی ایرانی
320000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

نظری به موسیقی(بخش یک و دو)
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

نگاهی نو( تئوری موسیقی ایرانی)
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

گام های گمشده
48000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

موسیقی ایران
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

موسیقی ایرانی شناسی
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

کتاب گوشه (فرهنگ نواهای ایران)
390000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

کتاب الموسیقی الکبیر
300000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

آرمنی موسیقی ایران یا موسیقی ربع پرده
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

نفیر نامه
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

نظری به موسیقی ایرانی
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

کتابشناسی موسیقی در ایران
84000 تومان 120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی