مرکز موسیقی بتهوون
صفحه 2 از 3
آرمنی موسیقی ایران یا موسیقی ربع پرده
24000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

ردیف هفت دستگاه موسیقی ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

فرم و آفرینش
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

نغمه چکاوک
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

سنت و تحول در موسیقی ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

مقدمه ای بر شناخت موسیقی
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

آشنایی با موسیقی نواحی ایران 1
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

هفت دستگاه موسیقی ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

مبانی ایرانی کمپوزیسیون، دستگاه
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

نگاهی نو( تئوری موسیقی ایرانی)
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

زیبا شناسی موسیقی ایرانی
10000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

نفیر نامه
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

تجزیه وتحلیل وشرح ردیف موسیقی ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

سیری در رساله موسیقی
19000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

رساله در موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

مبانی نظری موسیقی ایران
24000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

بیشتر مطالبی که در کتب تئوری موسیقی می‌خوانیم، با تکیه بر تئوری موسیقی اروپایی نگارش، گردآوری و تدوین شده است. این مبانی، اغلب در شرح و بسطِ ظرایف و پیچیدگی‌های موسیقی ایرانی، آذری و عربی ناتوان می مانند. کتاب پیش رو، با تجمیع نظرات یک شورای شش نفره، مبانی نظری موسیقی کلاسیک ایرانی را بسیار موجز و کاربردی بیان می‌کند و راهنمای خوبی برای هنرجویانی ست که علاقه مند و فعال در حوزه موسیقی ردیفی می باشند.

نظری به موسیقی ایرانی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None

رساله شرفیه
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه مبانی موسیقی ایرانی

None