مرکز موسیقی بتهوون
loader

سه سی‌ دیِ نخستِ شناخت دستگاه‌های موسیقی ایرانی با رویكردی متفاوت در جست‌وجوی بنیان‌های نظریِ مفهومِ دستگاه است و در این مسیر از ساده‌ترین مبانی موسیقی ایرانی آغاز كرده و آن را تا سطح مباحث نیمه‌ تخصصی و در مواردی تخصصیِ موسیقی ایرانی دنبال می‌كند. در چهار سی‌دیِ بعدی، برمبنای آن رهیافت‌های نظری، شِمایی اجمالی از هر دستگاه ارائه می‌شود به نحوی كه تشخیص دستگاه‌های موسیقی ایرانی برای مخاطبِ ناآشنا امكان‌پذیر مي‌گردد. این مجموعه حاوی بیش از صد مثال صوتی است كه توسط نوازندگان مجموعه با تار، سه‌تار و كمانچه اجرا شده؛ اما علاوه بر این، درج بیش از دویست نمونه از آثار طیف‌های گوناگون موسیقی‌دان‌های این قرن با سبك‌ها و نگرش‌های متنوع موجب شده است شناخت دستگاه‌های موسیقی ایرانی از یك مجموعه‌ی آموزشیِ صرف برای شناخت دستگاه‌ها فراتر برود و درعین‌حال چشم‌اندازی بسیار كلّی از موسیقی ایرانيِ صد سال اخیر به دست دهد

نویسندهمحمد رضا فیاض
ناشرموسسه فرهنگی - هنری ماهور
قطعرقعی
تعداد صفحه160
تاریخ انتشار1391
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!