مرکز موسیقی بتهوون
loader
یاغه
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه نواحی

یاغه، بیانگر زمزمه ها و نوازش دستانیست که سالیان سال لغزیدند تا ایل، شکوهمند کوچ کند. دم هایی که گرم شدند و سرخوش، تا ایلیانی ها عاشق شوند و راه بهار در پیش گیرند. ایل صدا می خواست و بودند، عاشقانی که نغمه ها سردادند، فریادها کشیدند تا خاطرات پرفراز و نشیب ایل را بر پرده تاریخ حک نمایند.