مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
تنبک ترکه ای مهدی پور
1990000 تومان

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو

تنبک ضرب بوشهری مشکی
1100000 تومان

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو

جیمبی چوبی LGS دهنه 25
3900000 تومان

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو

تمپو مشکی مات
1250000 تومان

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو

تمپو مشکی طرح دار
3200000 تومان

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو

تمپو نقره ای پژواک
1250000 تومان

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو

تنبک امیر شیرانی 4 مهر
6300000 تومان

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو

دمام رومی اشکون
2800000 تومان

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو

دمام رومی غمبر
3200000 تومان

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو

جیمبی RB
3400000 تومان

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو

تمپو سفید
ناموجود

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو

دمام رومی متوسط
ناموجود

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو

تمپوپژواک سفید
ناموجود

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو