مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
تمپو سفید
1150000 تومان

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو

تمپو مشکی مات
1050000 تومان

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو

تنبک ترکه ای مهدی پور
1890000 تومان

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو

تمپو مشکی طرح دار
2800000 تومان

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو

تمپو نقره ای پژواک
1150000 تومان

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو

تنبک ضرب بوشهری مشکی
1050000 تومان

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو

دمام رومی متوسط
2500000 تومان

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو

دمام رومی اشکون
2300000 تومان

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو

دمام رومی غمبر
2700000 تومان

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو

تمپوپژواک سفید
1150000 تومان

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو

تمپو پژواک چرمی کرمی
1250000 تومان

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو

جیمبی RB
2800000 تومان

گروه ساز - زیر گروه تنبک و تمپو