مرکز موسیقی بتهوون
صفحه 1 از 7
بلاچاو
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

رقص مضراب
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

دوره عالی ردیف نوازی برای سنتور جلد اول
40000 تومان 50000 تومان 20٪ تخفیف

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

دوره عالی ردیف نوازی برای سنتور جلد دوم
56000 تومان 70000 تومان 20٪ تخفیف

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

سنتور چهاردستی
38000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

بوی عیدی
58000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

رقص شاپرک
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

سنتور و تکنیک 1
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

زائری خسته
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None