مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 8
دستور سنتور
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

یادگاران
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

یاد و باد
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

گل آئین
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

دراب (یکصدوهفده تمرین برای سنتور)
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

کتاب دراب با صد و هفده تمرین برای بهبود تکنیک و مهارت در سنتور نوازی، توسط سورنا صفاتی تالیف شده است. تمریناتی از قبیل ریز، پاساژ، آرپژ، جفت مضراب، آرپژ-جفت مضراب، دوراست-دو چپ، درّاب و تمرین‌های کنترپوانیک در این کتاب آمده و مناسب هر نوازنده سنتور در هر سطحی می باشد.

گل آوا
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور