مرکز موسیقی بتهوون
loader
هدف از تدوین این مجموعه تقویت المان های تکنیکال برای نوازندگان سنتور ازقبیل آرپژ/پاساژ/انواع ریز و تکیه جفت مضراب و دوبل نت/اجرای بافت های هوموفونیک و پلیفونیک کنترل نوانس های متنوع اجرای مترها و ریتم های متنوع ونامتعارف فیگورهای مضرابی قرینه و غیر قرینه/افزایش و تساوی قابلیت های هردو دست در اجرای خطوط کنترپوانتیک واجرای تونالیته های نامتعارف جمله بندی بیان صحیح روباتو/تقارن و عدم تقارن عبارات ریتم های متقاطع و قرضی.......است.
نویسندهعلی بهرامی فر
ناشرماهنوش
قطعرحلی
تعداد صفحه125
شابم4-1-9014576-0-979
تیراژ1000
در حال بروزرسانی