مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 5
مکاتب سنتور نوازی در ایران از قاجاریه تا کنون
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

تغییرات، نظریه‌ها، تاریخچه و ویژگی‌های موجود دربارۀ سنتورنوازی و مکتب‌های مختلف، در کتاب مکاتب سنتورنوازی در ایران از قاجاریه تاکنون ارائه شده‌اند. این کتاب که پایان‌نامۀ کیومرث پیرگلو می‌باشد، با وسواس زیاد و دقت نظر تدوین و به چاپ رسیده است و به نوازندگان سنتور و موسیقیدانان کمک فراوانی می‌کند.

مشق سنتور
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

مسعود اباذری کتابی را با نام مشق سنتور، برای ردۀ سنی بزرگسال و سطح مبتدی به چاپ رسانده است. در این کتاب، مطالب مقدماتی ریز به ریز گفته شده و تمرین‌های فراوانی برای تسلط بیشتر نوآموز گنجانده شده است.

12 چهار مضراب برای سنتور
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

رقص بهار(مجموعه قطعات در آوازاصفهان)
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

راز و نیاز(پارتیتور و پارت ها)
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

هنگام می(پارتیتور و پارت ها)
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

رقصانه سی قطعه برای سنتور
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

سیب و ترنج(قطعاتی برای دو نوازی)
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

بلاچاو
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

رقص مضراب
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

گوشه ها ردیف میرزاعبدالله سازهای مضرابی
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

ساختار ملودی در موسیقی ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

دوره عالی ردیف نوازی برای سنتور جلد اول
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

دوره عالی ردیف نوازی برای سنتور جلد دوم
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

گنگ خواب دیده مجموعه دونوازی سنتور
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

مسافر تهران یادبود استاد فرامرز پایور
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

سنتور و تکنیک جلد پنجم
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

سنتور و تکنیک جلد چهارم
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

آموزش کوک سنتور ستایش
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

موسیقی ایرانی شناسی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

سنتور چهاردستی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

سنتور و تکنیک جلد دوم
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

بوی عیدی
220000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

رقص شاپرک
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور