مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 5
مکاتب سنتور نوازی در ایران از قاجاریه تا کنون
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

تغییرات، نظریه‌ها، تاریخچه و ویژگی‌های موجود دربارۀ سنتورنوازی و مکتب‌های مختلف، در کتاب مکاتب سنتورنوازی در ایران از قاجاریه تاکنون ارائه شده‌اند. این کتاب که پایان‌نامۀ کیومرث پیرگلو می‌باشد، با وسواس زیاد و دقت نظر تدوین و به چاپ رسیده است و به نوازندگان سنتور و موسیقیدانان کمک فراوانی می‌کند.

مشق سنتور
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

مسعود اباذری کتابی را با نام مشق سنتور، برای ردۀ سنی بزرگسال و سطح مبتدی به چاپ رسانده است. در این کتاب، مطالب مقدماتی ریز به ریز گفته شده و تمرین‌های فراوانی برای تسلط بیشتر نوآموز گنجانده شده است.

رقصانه سی قطعه برای سنتور
34000 تومان 40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

بلاچاو
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

رقص مضراب
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

سنتور چهاردستی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

بوی عیدی
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

رقص شاپرک
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور