مرکز موسیقی بتهوون
loader
کالیمبای جادویی جلد اول
176000 تومان 200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کالیمبا و چنگ

55 آهنگ تنظیم شده برای کالیمبا نت نویسی استاندارد همراه با راهنمای عددی توضیحات تئوری موسیقی نحوه کوک و نواختن ساز

آموزش ساز کالیمبا آسان و روان - سطح بندی شده- از مبتدی تا حرفه ای
270000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کالیمبا و چنگ

آموزش کالیمبا
290000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کالیمبا و چنگ

آموزش جامع کالیمبا جلد نخست مقدماتی
175000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کالیمبا و چنگ

همراه با نوتیشن های حروفی، عددی و خط حامل

چنگ جادویی
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کالیمبا و چنگ

50+9 آهنگ سطح بندی شده برای چنگ رومی (لیر) در سه سطح آسان، متوسط و پیشرفته نت نویسی استاندارد همراه با راهنمای حروفی توضیحات مربوط به کوک نحوه ی نواختن ساز

آموزش ریتم و قطعاتی برای کالیمبا
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کالیمبا و چنگ

تمرین های هارپ(چنگ) برای سرعت ومهارت - به همراه یک حلقه CD
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کالیمبا و چنگ

من هارپ (چنگ) می نوازم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کالیمبا و چنگ