مرکز موسیقی بتهوون
loader
فرهنگ اصلاحات هنری
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف

فرهنگ جامع اصطلاحات موسیقی
225000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف

واژه نامه لاتین موسیقی
58000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف

دایره المعارف مصور موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف

نشانه شناسی موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف

این کتاب مجموعه‌ای ترجمه-پژوهشی در زمینه زبانشناسی، معناشناسی و نشانه شناسی اجتماعی موسیقی است. پیشینه ی تاریخی و دلایل شکل گیری و علت اهمیت نشانه شناسی موسیقی را بررسی می‌کند و سپس در شش مقاله به صورت جداگانه از منظرهای زبانشناسی، نشانه شناسی،نمادپردازی،معناشناسی و ایدئولوژی موضوع نشانه شناسی در موسیقی را ارزیابی می‌کند.

نغمه چکاوک
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف

فرهنگ تفسیری موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف