مرکز موسیقی بتهوون
loader
فرهنگ جامع اصطلاحات موسیقی
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف

OXFORD DICTIONARY OF MUSIC دیکشنری موسیقی
500000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف

Michael Kenedy and Joyce Bourne

فرهنگ اصلاحات هنری
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف

واژه نامه لاتین موسیقی
58000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف

فرهنگ جامع موسیقی ایرانی دو جلدی ویراست جدید
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف

دایره المعارف مصور موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف

واژه نامه موسیقی ایران زمین (دو جلدی)1و2
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف

نشانه شناسی موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف

این کتاب مجموعه‌ای ترجمه-پژوهشی در زمینه زبانشناسی، معناشناسی و نشانه شناسی اجتماعی موسیقی است. پیشینه ی تاریخی و دلایل شکل گیری و علت اهمیت نشانه شناسی موسیقی را بررسی می‌کند و سپس در شش مقاله به صورت جداگانه از منظرهای زبانشناسی، نشانه شناسی،نمادپردازی،معناشناسی و ایدئولوژی موضوع نشانه شناسی در موسیقی را ارزیابی می‌کند.

اصول نگارش موسیقی واژه نامه کاربردی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف

نغمه چکاوک
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف

فرهنگ جامع موسیقی ایرانی 1و2
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف

فرهنگ تفسیری موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه دایره‌المعارف