مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
لید گیتار
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

None

خودآموز ریتم نوازی گیتار الکتریک کتاب اول و دوم
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

آموزش قدم به قدم ریتم گیتار1
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

پنجاه و یک قطعه هیبرید پیکینگ
32000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

ریتم گیتار تروی استتینا
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

None

آموزش قدم به قدم ریتم گیتار 2
160000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

اسپید مکانیک برای لید گیتار
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

آموزش کامل گیتار راک
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

بلوز گیتار بنیادین آموزش گیتار به سبک بلوز
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

جامع متد گیتار
6000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

آموزش مقدماتی لید گیتار راک
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

قدم به قدم گیتار الکتریک
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

آموزش مقدماتی ریتم گیتار راک
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

None

برگزیده آثار کارلوس سانتانا
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

متد جامع گیتار 1و2
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

None

گام های گیتار ( پنتاتونیک ماژور ومینور )،( آکوستیک والکتریک )
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

دیوار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

آهنگ هایی برای گیتار الکتریک
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

خود آموز ریتم نوازی گیتار الکتریک
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

None

درس های گیتار الکتریک ( تکنیک های پیشرفته)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

اولین نفس
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

برکزیده آثار جوساتریانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

None

آموزش گیتار به سبک بلوز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس

خودآموز گیتار الکتریک (سبک هوی متال)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه الکتریک و باس